Ansedel Matthias Nicolai Nertunius

1622-(..1680)

Född 1622 i Närtuna (AB).
Död före 1680 i Ovanåker (X).
Matthias Nicolai Nertunius
Född 1622 i Närtuna (AB).
Död före 1680 i Ovanåker (X).
Kyrkoherde
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde
Född 1622 i Närtuna (AB).
Död före 1680 i Ovanåker (X).
Nya Sverige (engelska: New Sweden, finska: Uusi-Ruotsi)) var en svensk koloni som grundades år 1638. Kolonin låg vid Nordamerikas östkust i de nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland. Nya Sverige inköptes 1638 av Nya Sverigekompaniet som ett led i Den svenska koloniseringen av Amerika och kolonin grundades endast 18 år efter att de första utvandrarna anlänt till Nordamerika med fartyget "Mayflower". Området var i svensk ägo under sjutton år mellan 1638-1655 och kolonin blev den första permanenta europeiska bosättningen i området. Efter att besittningen 1655 togs över av Nederländerna valde de flesta svenska och finlandssvenska kolonisatörerna att stanna kvar i området och trots att kolonin aldrig växte sig särskilt stor lever svenskminnet än idag.Nya Sverige sträckte sig längs Delaware-viken och Delaware-floden från Cape Henlopen -Inloppsudden- till vattenfallen vid Trenton i nuvarande staten New Jersey, cirka trettio svenska mil i nord-sydlig riktning. Västerut sträckte sig området cirka tolv svenska mil och nådde till trakten av floderna Susquehannas och Conewagos sammanflöde, mitt emellan nuvarande Harrisburg och Yorkhaven.Dit kom Matthias Nertunios 1654---- ¶http://familypedia.wikia.com/wiki/Immigrant_Ships_To_America/Ships/Immigrants/By_Ship

Mathias Nertunius, troligen från Närtuna i Uppland. Den 3 juli 1649 seglade Nertunius och sjuttio andra passagerare till Nya Sverige från Göteborg ombord på Katt. Fartyget förliste i Västindien och endast ett fåtal passagerare överlevde katastrofen.Nertunius lyckades att komma tillbaka till Stockholm via Amsterdam år 1651.Under några år bodde han i Stockholm under dåliga förhållanden fram till våren 1654, när han åter försökte komma över till Amerika. Han anlände till Nya Sverige på skeppet Örn den 18 maj 1654, tillsammans med den nya guvernören Johan Classon Rising, och Peter Lindeström, befästningsingenjör, och en annan som heter Petrus Hjort. "Nertunius blev pastor vid Tinicum församlingen och övervakade arbetet av Hjort och Lockenius. Han bodde i prästgården på Priest Island i "Uppland setlement". Eftersom han nu hade blivit chefs kyrkoherden måste han ha haft omfattande teologiska studier bakom sig. Nertunius hade nog studerat teologi vid Uppsala universitet och hade haft fem års erfarenhet som präst. Han prästvigdes 1643 och tjänstgjorde som pastor med den svenska flottan och vid amiralitetet från 1643 till 1648. 1648 till 1649 han och Campanius var nog tillsammans i Stockholm innan Nertunius seglade för kolonin.Nertunius var ungkarl och cirka trettiofem år gammal när han kom till Nya Sverige. Vi vet lite om honom eller hans arbete på församlingen. Rising kallade honom "definitivt det bästa" ministern bland de tre i kolonin under sin tid som guvernör. Han tog hand om kyrkans angelägenhet och störde förhållandet med indianerna. Hans vistelse i kolonin avslutades av den holländska erövringen av Nya Sverige i september 1655. Han lämnade New Sweden med Guvenören.Nertunius kom tillbaka i Sverige på våren 1656 efter en frånvaro på två år. Han blev minister i Enånger i Hälsingland i 1658 och al Arbrå 1660. Han gifte sig med Anna Berzelius, en kyrkoherde dotter från Skog i Hälsingland. De hade en son, Martin. Vem blev också en minister.År 1680 befordrades han till kyrkoherde i Ovanåker men dog innan utnämningen.BREV FRÅN NEW SWEDEN:

Lastly, as to our church affairs, we are indeed in need of a learned priest, although we now have three of them, namely Matthias Nertunius, who indeed is the best one, and Laurentius Caroli Look, who has been here before, and is accused of mutiny, wherefore I have intended to send him home to defend and free himself, but he is now become very ill. The third one is Peter Laurentius Hiort and he is both materially and spiritually a poor priest. He is stationed in Trinity Fort.If now the land at Upland which belongs to the Company, and is large enough for the Bowing of twenty or thirty bushels of grain, might be given to the parsonage for Nertunius, together with the small houses there, it would be very well; then he would need no other salary from the Company.If one could obtain willingly from the people tithes of grain and cattle, half of them could be assigned for the salary of the ministers, the other part for the maintenance of schools and church buildings. In addition a piece of land should be set aside for the maintenance of the poor and the education of young children, with revenues and some part of the confiscations, that might be made and of alms and other things, concerning which orders are awaited. Priestly vestments, an altar painting, and two or three bells would also be very serviceable here, if we could receive them by the next ship.This is what I have considered to be the mom important to present, this and everything that could serve for the building up the land being submitted to Your Excellency and Their Lordships.FORT CHRISTINA in NEW SWEDENJohan Rising GUVENÖRJuly 13, Anno 1654

Relationer och barn

Gift.
N.N.

Levnadsbana

If you have any questions or something to tell me please email to: info@sunebring.com (Richard Sunebring) The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2022-12-31 av info@sunebring.com med hjälp av Disgen version 2023.