UPPDATERAD! 2023-01-18

Richard Sunebring Släktforskning

   
 

 

Här Hittar Ni Alla min släktingar !KLICKA här! 

  

 

 

 Richard Sunebring :s Farfar:

 

 

   Richard Sunebring s
Morfar
 
Far och mor

Richard Sunebring s barnbarn
Kira

Marco

 

Lite bilder från förr...

 

 

    

 

David

 

 

 

 

 


Lite om en släkting från 1600-talet:

 

Häxprocesserna i Torsåker

Hornaeus, Laurentius Christophori
1645-1719 
Klicka här!

I Torsåkers pastorat i Ångermanland skedde år 1675 den största enskilda häxbränningen i Sverige, kanske i världen.

Ett sextiotal ”trollkonor ”dömdes till döden efter en trolldomsprocess, där kvinnor anklagades för att ha haft

kontakt med Djävulen och besökt honom i Blåkulla, ondskans hemvist.

Att de därvid fört barn med sig var ett helt nytt inslag, som var speciellt för vårt land.

Reaktionen blev därför stark. De flesta vittnena var barn.

 

Efter prövning i olika rättsinstanser, tingsrätt, hovrätt, trolldomskommission föll domarna våren 1675.

60 dömdes till ”bila och bål”, möjligen ytterligare 11.

 

Efter en domspredikan i Torsåkers kyrka fick de dödsdömda gå till fots den

sju kilometer långa ”häxstigen” från kyrkan till avrättningsplatsen,

belägen vid gränsmötet mellan pastoratets tre socknar: Torsåker, Dal och Ytterlännäs.
 

På berget finns en minnessten med inskriptionen:

Här brann häxbål 1675
Kvinnor dog, män dömde
Tidens tro drabbar människan
Mina Samiska rötter

Rötterna i Nederkalix

Min Morfars mor (Maria Andersdotter) var 100 % av Samisk släkt  
Här levde de i sina senare år:
Morjärvsvägen
 På Bilden bakre från vänster:  Alrik ("Alle") Henriksson, Anna Matilda Henriksson, Barbro Sunebring, okänd man, Främre från vänster Paul Sunebring och Richard Sunebring
BlindJottas" Hus. (Riktigt namn Johan Nilsson)
Här kunde bönderna lämna hästarna när de skulle utföra sina ärenden.

Ett cafe,där man fick sig en styrketår, fanns det också. "Blind-Jotta" hade häst-åkeri.Huset, en lång, låglänga,var nog ensammanfogning av flera kyrkstugor.
I den södra delen hade Sjukkassan sin expedition.

Den förestods av John Lindbäck från Gammelgården.
(På 1950-talet var ersättningen vid sjukskrivning hela 1 krona per dag.)
Närmaste granne till Blind-Jotta var handlaren Johan Erik Enström.

De FÖRSTA Svenska (1600-talet) rötterna i USA (så när som vikingarna)

 "Nya Sverige"  New Sweden

Det var under åren 1638-55 som Sverige hade denna koloni.

Den svenska kolonin var belägen på ömse sidor om viken och floden Delaware (då benämnd "South River") på den nordamerikanska östkusten.

På en USA-karta av idag blir det ett område inom tre delstater: New Jersey, Pennsylvania och Delaware.

Det innefattade det område där idag miljonstaden Philadelphia ligger.

                  

Nya Sverige förvärvades alltså under Sveriges stormaktstid, när drottning Kristinas var regent och Axel Oxenstierna var rikskansler.

Vid flodmynningens västra strand byggdes ett första fäste, "Fort Kristina".

De svenska kolonisterna hade hela tiden ett fredligt umgänge och livligt varuutbyte med indianerna.

Under hela den period vi hade "Nya Sverige" sändes 12 olika expeditioner dit från Sverige.

Utöver det första fortet byggdes bl.a. "Nya Göteborg" längre upp vid floden och "Nya Elfsborg" längre ut med havet, på östsidan.

Antalet svenska nybyggare i området uppgick 1654 till 500, varav en betydande andel av finnar.

 

Hit sändes två av mina släktingar som fick en spännande historia:

Mattias Nertunios kom till som Präst till New Sweden Anno 1654 där han tjänstgjorde och bodde i prästgården på Priest Island i "Uppland setlement":

 

I Maj 1712 anlände Abraham Lindenius till Pennsneck (För övrigt släkting till Matthias Nertunios).

 

Till första verksamhetsfält fick Lidenius sig anvisad Pennsneck, en församling som i likhet med den äfvenledes i nuvarande New Jersey

belägna Racoon då betraktades såsom annex till de på Delawareflodens motsatta sida liggande äldre församlingarna Vicacoa och Christina.

Svenskarna i Pennsneck och i Racoon, där kyrka funnits sedan 1704, begärde 1714 att få utgöra ett själfständigt pastorat med Lidenius som khde,

hvilket bifölls af Delawaremissionens tillsyningsman biskop J. Swedberg i bref, dat. Brunnsbo 24 nov. s. å.

Den nye pastorns första uppgift blef nu att ombesörja byggandet af en liten träkyrka äfven i Pennsneck, hvilken trots ekonomiska svårigheter uppfördes 1715-17 och invigdes 30 nov. sistn. år under namnet S:t Georgii kyrka.

 

 Ända fram till år 1789 sände Sverige över präster för tjänstgöring i området.