Född 1585 i Belgien. [Theux, Vallonien]
Död 1656 i Strängnäs domkyrkoförs (D). [Åker]
 

Levnadsbeskrivning

Nämns första gången i Finspång 1613, dels i Östergötlands räkneskaper där under Finspång då anges att "Serffwa fransos tillsmitt skyfflar, hackor och kolkrattor" dels i länsräkneskaperna för Värmland, varav för Nykroppa framgår att "Serfwa fransos hauffer tillsmitt 5000 Harniske Nagel aff 4 lb DrageJärn medh 6 T:r Kåll".
På denna senare ort använde fogden ofta gästarbetare. Han återkommer i länsräkneskaperna vid Finspång 1617 som "Serfwa spiksmed och pannemakare". År 1625 redovisas han i Norrköping som "Servua Henrot, plåtsmed". Av brodern Goffins kontrakt år 1620 och 1626 framgår att Serva dessa år arbetat för Wellam de Besche. Serva följs av tvenne bröder Jacques och Goffin. Den senare knyter dem samman genom ett kontrakt tecknat i Liège 16/8 1620, varav bl a framgör att han skall arbeta på samma sätt och för samma betalning som de bröder, vilka tidigare fått anställning i Sverige. År 1627 frölänger Wellam de Besche arrendet av Åker och Skeppsta bruk på sex år. I detta sammanhang förflyttas Serva troligen till Åker.
Här finns nämligen minst från år 1629 gjutarna Abine (Noye) och Francois (Fasin), vilka snart ansluter som mågar i Servas familj.
Släktbanden uppenbarar sig vid en tvist om den avlidna faderns hus i Åker vid Åkers tingsrätt 1656 8/2. Därav framgår - förutom familjens sammansättning - att Abines hustru är död och att Niklas befinner sig i "Bergslagen", dvs norr om Mälaren.

Gifte och barn

Gift

.

Anna Herou. Född 1614 i Belgien.
Död 1663 i Dunker (D). [Ekensholm]

Serva Henrot. Född 1585 i Belgien. [Theux, Vallonien] Död 1656 i Strängnäs domkyrkoförs (D). [Åker]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister