Rektor i Arboga Kyrkoherde Prost Fellingsbro.
Född 1572 i Gävle.
Död 1642-05-01 i Fellingsbro (T).
 

Levnadsbeskrivning

Mag. Carolus Olai Hisingh. Född i Gefle 1572. Likwäl uppgifwes hans fader Olof Hising, bondeson ifrån ön Hisingen, hafwa warit Fogde i Ulfsunds län. Begaf sig 14 år gammal till acad. i Rostock och efter 2 års wistande der, samt widlöftig wandring i Tyskland till flera lärosäten, blef han promov. Magister. Någon tid efter hemkomsten satte Biskopen honom till Rector Scholæ i Arboga. Pwgd 1603 och s. å. befordrad till detta pastorat. Tilltr. 1604. Blef icke Prost, utan församlingen hörde till Arboga Contract. Af hans prestmötspartes nämnas, att han 1624 höll oration på latin. War kallad af Biskop Rudbeck till det Consist. Majus, som han införde och rådfrågades ofta i wigtiga mål. Så war han 1631 med, "då endräkteligen beslöts, att med syndare i högre kall och stånd skulle handlas efter kyrkoordningen, likasom med de lägre." En hederlig och mycket aktad man, hwars hus gerna besöktes af de förnämare. Dertill bidrog ock mycket, att Biskopen war hans måg. Död i April 1642. Dottersonen Nils Rudbeckius höll 12 Jan. 1643 på gymnasium öfwer honom parentation, som trycktes, men deruti anföres föga af hans levnadsomständigheter. Gift 1598 med Cecilia Mattsdotter Hintze, f. 1579, död 1668, säkert dotter af Matts Hintze, som 1573 nämnes myntmästare i Westerås. Af deras 16 barn lefde: Olof, Borgmästare i Norrköping; Carl, fadrens successor; Matthias, klockare här; Johan, död studerande; Jacob, Handlande; Michael, Borgmästare i Köping; Magdalena, g. m. Biskopen Doct. J. Rudbeckius.

Gifte och barn

Gift 1598

Cecilia Matsdotter Hintze. Född 1579 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1662-12-.. i Fellingsbro (T).

Magdalena Hising. Född 1602-05-24 i Arboga kbfd (U).
Död 1649-08-07 i Västerås domkyrkoförs (U).

Carolus Olai Hising. Född 1572 i Gävle. Död 1642-05-01 i Fellingsbro (T). Rektor i Arboga Kyrkoherde Prost Fellingsbro.
f Olof Hising. Född 1540 i Björlanda (O). [Hisingen] Död 1597 i Gävle Maria (X). Fogde Vice Amiral Befallningsman.
     
 
   
 
     
 
   
 
m Malin Halvarsdotter. Född 1550-01-11 i Gävle Maria (X). mf Kind Halvard Brodersson. Född 1500. Häradshövding.
   
 
   
 
mm Katarina Bengtsdotter.    
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister