Född 1585 i Algutsboda (H).
Död 1630 i Algutsboda (H). [Krysseboda]
 

Levnadsbeskrivning

Anno 1626, den 15 Decembris stodh fierdinghztingh i Maskummebergh med Algu▀boo sochen Sammadagh kom för retta hederligh högLärdh man, Mester Nills i Algu▀boda, talandes till Lendzmannen Gudmundh Lar▀onn i Krÿ▀eboda, om ett quinfolck, der en tidh tient hafuer Gunnill Nill▀a▀dotter b:d barnfödh i albo herret, i Slättsöö Sochn, huilchett quinfolck, war i rychte kommett, att dett skulle hafua warit hafuandes och skildz widh barn, och Lendzmannen skulle der om hafua wedskaph, icke de▀ till mindre gijck Ländzmannen till mester Nills och för skaffade quinfolckett pas, der medh hon kan af wägen antingen till SLättsöö sochn, eller annorstedes.
Bleff afsagdt att dett skall skrifues effter quinfockett etc.
NAD: SE/VALA/01597
(hemsida Martin Brandt)
Omnämnd första gången 1603 i Krysseboda.
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar
Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1603: 11 (1603), bildid: A0047903_00173

Gifte och barn

Gift

Ingeborg Johansdotter. Född 1590.
Död i Algutsboda (H). [Krysseboda]

Johan Gudmundsson. Länsman.
Född i Algutsboda (H). [Krysseboda]
Död 1683 i Algutsboda (H). [Krysseboda]

Gudmund Larsson. Född 1585 i Algutsboda (H). Död 1630 i Algutsboda (H). [Krysseboda]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister