Född 1400 i Lerum (P).
Död 1473.
 

Levnadsbeskrivning

Birgitta Bengtsdotter (båt) föddes antagligen något av de första åren av 1400-talet. Hennes föräldrar var ölandslagmannen Bengt Dansson (båt) och hans hustru Ingelöv Matsdotter (sparre). Omkring 1422 gifte hon sig med Magnus Drake som var fogde på Stegeborg. Äktenskapet blev inte lyckligt. Efter fem år meddelade Birgitta att hon ville ogiltigförklara giftermålet. Som orsak angavs att maken under denna tid inte fullbordat äktenskapet. Ärendet togs i slutet av 1427 upp för granskning av biskop Knut Bosson och domkapitlet i Linköping. Orsaken till att något sexuellt samliv inte inletts framgår inte med tydlighet. Ordet "impotencia", som används kan tolkas som fysisk oförmåga, men även som ovilja av annan art. En sju veckors prövotid under vilken Birgitta undersökts av kunniga kvinnor vilka intygade ("a matronis bone opinionis") att hon var orörd. I januari 1428 utfärdades så annulleringsbrev. Makarnas äktenskap ogiltigförklarades och båda tilläts att gifta om sig. Inom ett fåtal år gifte Birgitta om sig med dansken Erik Pedersen (Ugerup). De kom att bo på hennes gård Högsrum i Fliseryds socken. De fick två döttrar, Anne och Kerstin. Anne gifte sig i Danmark. Kerstins efterkommande ärvde hennes svenska jord. Birgitta nämns i livet senast 4 oktober 1474. En arvskifteshandling från 1489 visar att hon och dottern Kerstin då var avlidna. Arvet delades då mellan barnbarnen Bengt och Nils Ryning samt deras svåger Påvel Kyle, på systern Sigrids vägnar. Godset låg i Handbörds, Stranda och Tunaläns härader, samt i någon mån i Möre och i Aska härad i Östergötland. Birgittas liv var högst ordinärt för en dam i de övre samhällsskikten under senmedeltid. Intressant är dock att hon i en tid då äktenskap enligt den kanoniska rätten i princip var oupplösliga orkade driva sin sak, gifta om sig och starta ett nytt liv. https://sv.wikipedia.org/wiki/Birgitta_Bengtsdotter_(b%C3%A5t) SDHK-nr: 29837 Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven Datering 1474 oktober 4 Utfärdandeort Kalmar Innehåll Birgitta Bengtsdotter, Erik Peterssons änka, ger alla sina ägodelar i Risby och i ”Nolæ” (Böle?) i Ryssby socken till nunneklostret i Kalmar. Språk svenska Källor Original: Or. perg. RA 0101 bilder Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 88 (reg.); Örnhielm: VIII p. 147 Litteratur och kommentar Ang. Böle se DMS Småland 4:1, sid. 230. ” Ryssby ” ” ” ” 241.

Gifte och barn

Gift

Erik Pedersson Puke Bonde. Född 1397 i Lerum (P).
Död 1452 i Julita (D).

Christina Eriksdotter Bonde Ugerup. Född 1440 i Fliseryd (H).
Död 1489.

Birgitta Bengtsdotter Båt. Född 1400 i Lerum (P). Död 1473.        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister