Född 1623 i Hammerdal (Z).
Död 1699-05-07 i Hammerdal (Z).
 

Levnadsbeskrivning

Per Rafaelsson, 1623-1699, (Br och Tp), var gift med änkan Anna.

Peder Ragwaldsson i Lorås framlade en vittnesskrift angående en sytningsgammal kvinna Ragnhild Olofsdotter, som han inne hos sig har, och att Ragnhild hade beviljat honom efter sin död sin jord 2 tunnland. Resolution: arvingarna ville inte detta samtycka, förmente sig vara så när som Peder Ragwaldsson. Ställdes till förlikning. Blev förlikta sålunda att Per Ragwaldsson skall giva 17 riksdaler till arvingarna, (Dmb ht 1647, * 14). Per fanns 1660 på hemmanet, (Jb), och han var nämndeman 1659-1678, (Dmb). Per Rafaelsson i Lorås blev efter ett gammalt brev utan namn under, krävd av salige Anders Larssons son Lars 12 riksdaler, som han skulle ha åtnjutit efter dess innehåll, vartill Per nekar, inga vittnen är å varken endera sidan, men såsom de 10 riksdaler är betalda, som i samma brev förmäles, och de 12 icke, ty fästade Per Rafwelson lag, här från sig lagligen å näste ting värja, dessa 12 riksdaler ej åtnjutit, var och icke fälles han till saken, (Dmb ht 1671, * 3). Per Rafaelssons kontrakt med sin son Lars Persson om Loråshemmanet uppbjöds andra gången, (Dmb 1679-05-27). Pehr Rafaelsson i Lorås uppbjöd första gången en förlikningsskrift med sin styvson Hans Jonsson, (1640-1688), i hustruns första äktenskap i familj 542, angående hemmanet, (Dmb ht 1679, * 13). Per överlät hemmanet till sonen Jon Persson, (Dmb vt 1682, * 14). I mantalslängden över husfolk 1683 var Per Rafaelsson 60 år gammal. Per Rafaelsson död, (kan sin kristendom), (enfaldig av hög ålder), (A1:1/4, 1694-1705).

Gifte och barn

Gift

Anna . Död i Hammerdal (Z).

Jon Persson. Född 1650 i Hammerdal (Z).
Död 1719 i Hammerdal (Z).

Per Rafaelsson. Född 1623 i Hammerdal (Z). Död 1699-05-07 i Hammerdal (Z).        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister