Född 1604 i Själevad (Y). [Hapstad]
Död 1670-01-.. i Råneå (BD).
 

Levnadsbeskrivning

Källa Leonard Bydén.Hernösands Stifts Herdaminne. Uppsala: Almqvist & Wiksells,1923 I p. 70, III p. 189-190
Johan Olai Hapstadius (1642-62), bondson från Hapstad i Själevads socken, stud. i Upsala 1 nov. 1630. I Upsala domkapitel 19 okt 1639 androgs välborne grefvinnans på Rydboholm begäran att studiosus Johannes Olai Hapstadius måtte till H. nådes predikant ordinerad varda. Skulle examineras. Hitkom såsom pastor 1642 och uppbar till en början samma lön som företrädaren; dock ökades penningelönen till 50 dlr sänt årligen genom Kgl Maj:ts brev af 9 nov 1646. Att pastor Hapstadius icke behärskade lappskan, kan man döma däraf, att för tolken utanordnades 4 tr särskildt. Han synes emellertid varit mycket verksam och fått sin församlingskyrka småningom prydd och försedd med nödig skrud. Sålunda skänkte bergmästaren Hans Philip Lybecker ett conterfeij af H.
M:H Drottningen till kyrkan 1643. * "H. Maj:t förärade år 1646 8 alnar Atlask jämte snören och foder till mässhake samt 1u aln. gult Atlask til korset på mässehaken, item 2 stycken Slisingslärft till mässeärk hvilka kläder riksrådet herr Carl Bonde lät på sin bekostnad förfärdiga i Stockholm." V. bruksskrifvaren Aegidius Otto och hans hustru Ingeborg Torbjörnsdotter skänkte litet emellan gåfvor till gudstjänstens bruk m.m. *Samma porträtt pryder ännu Arjeplogs kyrka.( Vol I, 71) Men först 1649 fick kyrkan en klocka vägande 1skpund, 2 pd och 1 mark hvarvid Hapstadius i sin upplagda kyrkobok tillägger:"Gud Alsmechtig ware H.K. M lönn". Första visitationen här ägde rum 27 jan 1652, då prosten i Piteå öfversåg räkenskaperna. Hapstadius utn. till khde (kyrkoherde) i Råneå 25 okt.1661 och tillträdde maj 1662. (Vol III,189 ) Johannes Olai Hapstadius (1664-70), stud. i Uppsala 1 nov 1630, prästvigd 13 nov 1639, kyrkoherde i Arjeplog 1642 (se D.J. s. 70). Vid sammanträde 8 sept 1661 fann konsistoriumet Härnösand skäligast att herr Johan i Arjeplog såsom den där både för åren och sine besvärlige tjänster måtte domkapitlets introduktionsbref reste han ned för att låta höra sina predikogåfvor. Råneåborna, som till khde (kyrkoherde) önskade få antingenföreträdarens son eller ock komm. O. Puchaeus i Skellefteå, sände emellertid som ombud Olof Larsson i Jemteön till Hsand (Härnösand) med en skriftlig framställning härom. Denne måste dock inför konsist. 25 okt 1661 erkänna att Hapstadius hade presenterat sig med en berömlig predikan, däraf hvar man sig hugnade och tröstade hvarför konsist. (konsistorumet) förehöll församlingens uppförande och ansåg att den bort betacka Consistorio för dess åhåga och besynnerligen att dem en sådan man tillskickad är, som hafver nederlagt sådana prof hos sina förmän, den de tryggeliga. Bondson Stud: 1630-11-01 Uppsala Prästvigd: 1639-11-13 Uppsala Bosatt: 1642 Arjeplog (HSH I sid 71) Bosatt: 1664 Råneå (HSH III sid 189) Död: 1670 Råneå (HSH III sid 190)

Gifte och barn

Gift

Gertrud Nilsdotter. Född 1610 i Nederluleå (BD).
Död 1694 i Råneå (BD).

Olof Johansson Hapsatius. Gästgivare.
Född 1644 i Arjeplogs kbfd (BD).
Död 1716-12-20 i Nederluleå (BD). [Bensbyn]

Johannes Olai Hapstadius. Född 1604 i Själevad (Y). [Hapstad] Död 1670-01-.. i Råneå (BD).        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister