Bruksinspektor Meldersteins bruk.
Född 1704-03-05 i Ljusnarsberg (T).
Död 1763-08-30 i Råneå (BD). [Rånbyn]
 

Levnadsbeskrivning

Källa fredman.se:
I Ljusnarsbergs husförhörsbok har noterats att han "reste till Nohra d 27 nov 1722". Detta var efter faderns död. Anders kallas då bokhållare. Fadern, kyrkoherden drev också ett bergsbruk, vilket säkert påverkade sonens vägval i livet. Anders Fellenius kom i egenskap av bruksinspektör till Kengis bruk i Norrbotten. Där uppvisade han fullmakt för sin befattning utställd av Västerbottens Bergsbruks Direktörer, dagtecknat i Stockholm 1737-11-23. I Pajala Kommunionslängd noteras han tillsammans med sin hustru 1738-10-15 och sista gången 1746-11-02. Sin bruksinspektorsbefattning i Melderstein börjar han troligen 1747. Vid vigseln i Kalix 1748-01-03 med sin andra hustu, Chatarina Hägg finns ej noterat var har är bosatt, men i början av 1748 finns de noterade i Råneå kyrkböcker. Chatarina Hägg finns noterad i Pajala kyrkböcker som dopvittne 1746-09-15 tillsammans med inspektören Anders Fellenius, alltså samma år som hans första husru avled. Bruksinspektorsbefattningen i Melderstein innehade han i 15 år fram till sin död. Sedan 1752 hade han sin bostad i Råneå på nr 4 (nr 6 i AI:4). I Råneå kyrka finns en mässinglampett skänkt av Anders Fellenius, samt en skänkt av hans andra hustru. När Fellenius avled fanns enligt bruksägaren Jonas Meldercreutz en del ouppklarade transaktioner som gjorde att han han instämde sterbhuset till Bergstinget. Processen kom att pågå i 15 år. Meldercreutz fick slutligen nedpruta sina anspråk till ett minimum. Den långa processen måste ha varit mycket kännbar för Inspektörens hustru och barn. Flera av barnen var vid faderns frånfälle underåriga. Vid sin död anges i Råneå dödbok under 1763: " Bruksinspektorn Herr Anders Fellenius är född uti nya Kopparbergs församling år 1702 den 24 juni. Fader är prosten och kyrkoherden i benämnda församling. Herr Johan Fellenius moder Fru Helena Gustava Elvia. Hade varit en gudfruktig stilla och from man dödde 30 augusti av där så kallade Uppsalafebern och begrovs den 18 sept. Fram å Corets norrsida av altaret i sin egen grav sedan han bevisligen levat uti 62 år o 2 mån o 6 dagar ". I samma dödbok under år 1766 dör en pojke, Zackris, son till komministern i Råneå som begravs emellan orgelläktaren och altaret uti avl. H Inspektoren Fellenius grav. Bråk om arvet finns noterat i Bergsprotokoll för Råneå år 1768-06-29 23; år 1773-03 15 och år 1774-03-23 5. I det sistta protokollet framgår släktskapen mellan Per Norborgs hustru Gustava Johanna och Anders Fellenius.

Gifte och barn

Gift 1735-02-23 i Ramsberg (T)

Elsa Beata Stuart. Född 1708 i Stavnäs (S). [Nääs]
Död 1746-01-29 i Pajala (BD). [Kengis]

Anders Fellenius. Född 1746-01-28 i Pajala (BD). [Kengis]
Död 1784-01-03 i Pajala (BD). [Junosuando]

Gift 1748-01-03 i Råneå (BD)

Katarina Hägg. Född 1720-10-08 i Jokkmokk (BD).
Död 1788-05-15 i Övertorneå (BD).

Johan Fellenius. Rådman Stadsnoatarie.
Född 1748-12-10 i Råneå (BD). [Meldersteins bruk]
Död 1804-07-24 i Råneå (BD).

Gustaf Fellenius. Född 1752-06-19 i Råneå (BD). [ Meldersteins bruk]
Död 1810-11-19 i Råneå (BD).

Jonas Fellenius - Roth. Född 1756-08-23 i Råneå (BD). [Meldersteins bruk]
Död 1843 i Råneå (BD).

Sara Maria Fellenius. Född 1758-10-26 i Råneå (BD). [Meldersteins bruk]

Anders Fellenius. Född 1704-03-05 i Ljusnarsberg (T). Död 1763-08-30 i Råneå (BD). [Rånbyn] Bruksinspektor Meldersteins bruk.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister