Tolvman Nämndeman.
Född 1627 i Nederluleå (BD). [Bälinge]
Död 1682 i Nederluleå (BD).
 

Levnadsbeskrivning

Källor Jan Wikström, forskare Luleå
I mtl 1674. Då bestod hushålletr av bo,son, dtr och sonhustru. Sonen och hans hustru är förmodligen 666 och 667. Biografi I mantalslängden 1653 står han fortfarande som familjens överhuvud, men 1660 finner vi Erik Velamsson med hustru i mantalslängden, likaså 1665. 1674 och 1675 är hustrun inte längre där; han står då tillsammans med en son, sonhustru och dotter. 1675 angives att han har två pigor. 1679 står han med son och sonhustru. 1682 finns han inte längre med i mantalslängden. Skulle han vara född 1622 eller tidigare, så betyder hans uteslutande ur mantalslängden väl att han fallit för åldersstrecket (60 år). I annat fall skulle han kunna ha flyttat från gården eller vara död om mantalslängdens uppgifter stämmer. I kyrkoräkenskaperna finner vi honom tre gånger: 165-12-21 heter det: "Erik Velamsson i Bälinge givit till kyrkan för sin hustru är kommen till hälsan, 1 daler". 1660-01-08 gav han 3 daler till kyrkan, ovisst för vad ändamål, men troligen i testamente. 1675-05-24 gav han 12 öre för bårklädet (i samband med begravning). 1667 tycks missväxt ha drabbat Bälinge by. Detta år upptages tydligen samtliga grannar bland "husarme och eländige i Lule socken": "Jacob Jönsson, fått stor missväxt: Hans Christophersson, utfattig, fått stor missväxt: Erik Wellamsson, fått stor missväxt hustru Barbro, i stor eländighet". Tre gånger möter vi honom o Luleå tingsprototkoll: 1660-11-28: "Erich Wihlinsson i Bäling haver kallat Malin Jönsdotter ibm tjuv och det ej kunde bevisa, blev alltså sak efter det 20 cap. i Tingsbalken Utgav 40 mk fyratio mk". 1666-003-23: "Samma dag ställtes för rätten Clemmet Pedersson i Alvik, Isak Pedersson ibm och Nils Nilsson i Bölet, vilka gåvos skuld hava stulit av Erich Willhellmsson i Bälingh åtskilligesaker uti penningar och pertzedlar till 30 daler 11 öre sölvermynt, till vilken missgärning och synd de icke neka kunde, men bekände sig brottslige och skyldige vara; förben: de Clemmet- och Isak Pedersson hava tillförende stulit, och äro däför dömbde till penningeböter 1664 den 1 Decembris och sedan lupit gatlopp, varföre desse efter högst oftabem:te KOngl. Maj:tz nådige resolution blevo dömde att giva målsägenden sitt igen och sedan böta tre gånger så mycket tjuvnaden värd var. Förskr:ne personer hade platt intet böta med utan pliktade med kroppen och lupo sammtido gatulopp efter straffordinantien". 1675-05-10 vid extra ting i Luleå sattes fyra nämndemän i de frånvarandes ställe. Sist bland dessa var Erich Wellamsson i Bälingh, (troligen vid det laget något under 50 år gammal). I jordebok i Krigsarkivet står Erik Velamsson ännu 1689 skriven för ett hemman i Bälinghe om 1/2 mantal, men eftersom sonen Velam Ersson redan 1682 i mantalslängden, 1683 i kyrkotiondelängden och 1684 i röklängden efterträtt honom, har vi troligen här endast ett exempel på den kända eftersläpningen av namn i jordeböcker.

Gifte och barn

Gift

.

Welam Eriksson. Bonde.
Född 1649 i Nederluleå (BD). [Bälinge]
Död före 1729 i Nederluleå (BD). [Bälinge 3]

Erik Welamsson. Född 1627 i Nederluleå (BD). [Bälinge] Död 1682 i Nederluleå (BD). Tolvman Nämndeman.
f Welam Eriksson. Född 1597 i Nederluleå (BD). [Bälinge 3] Död 1655 i Nederluleå (BD). [Bälinge 3] ff Erik Welamsson. Född 1577 i Nederluleå (BD). Död 1648 i Nederluleå (BD). [Sunderbyn] fff Welam Hansson. Död 1620 i Råneå (BD). [Högsön]  
 
ffm Eriksdotter. Född i Råneå (BD). [Vitån] ffmf Erik Henriksson. Född i Råneå (BD). Död i Råneå (BD). [Vitån]
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister