Magister Pastor Kyrkoherde.
Född 1690-08-24 i Sveg (Z). [Herrö By]
Död 1772 i Lövånger (AC).
Begravd 1772 i Lövånger (AC).
 

Levnadsbeskrivning

Mag. Matthias Dahling (1730-72), f. 24 aug. 1690 i Herrö by, Svegs s:n i Härjedalen, son af bonden Matthias Olofsson Dahlman och Elisabeth Nertunia, dotter af khden Matthias Nertunius i Ofvanåker, Hälsingland. Modern gifte om sig med tullnären vid Dufed Michael Hammar, som 1701 sände styfsonen till trivialskolan i Hudiksvall, hvarifrån han efter 6 års studier kom till Hernösands gymn. Stud. i Upsala 3 nov. 1711, promov. fil. mag. 12 juni 1722; kallad till informator för superintendenten P. Asps söner i juni 1725; prästv. 6 jan. 1726 till adj. i Säbrå, hvilken tjänst han behöll efter superintendentens död och hans efterträdares tillträde. V. pastor i Umeå ht. 1728 efter afl. prosten Lidenius, erhöll röstpluralitet vid khdevalet därst. 5 jan. 1729, men khden Z. Plantin fick Kgl. fullmakt på pastoratet. Efter aflagd prof- predikan i Löfånger erhöll han efter Plantin ånyo de flesta rösterna, men hans medsökande lektor O. Turdin i Hsand, som endast fått 13 röster, erhöll konsist. fullmakt 5 nov. s. å. Slutligen fick han enl. konsistoriets behag ensam profva till Nordmalings pastorat 7 dec., valet hölls s. d., och han mottog fullmakt såsom khde därst. 19 dec. 1729. Emellertid hade Löfångers församling hos K. Maj:t klagat öfver konsist. beslut, och K. Maj:t resolverade 10 mars 1730, att Dahling skulle erhålla Löfångers och Turdin Nordmalings pastorat, hvilka församlingar de i maj s. å. tillträdde. Dahling bevistade riksdagen 1734 och utn. till kontr. prost öfver Löfånger, Skellefteå och Burträsk 6 dec. 1749. Var en ovanligt nitisk och kraftfull församlingsherde och nämndes af allmogen »Ordnings-Matths». Han gjorde nyodlingar på prästbordet mellan Kyrksjön och kaptensbostället, hvarå han och hans arfvingar tillerkändes 45 års frihet eller till 1795, då detta nybruk, benämndt 154 LÖFÅNGER Grubbedal, skulle återfalla till prästbordet. Som ifrågavarande nybruk var det första i länet, hade pastor Dahling vid ansökningen om frihetsåren »måst erfara hinder flytande dels af egennyttighet och dels af afund och en kitslig gensäjelses lystnad, men omsider har uppriktighet och rättvisa fått öfverhanden», såsom han själf skrifver. Församlingens kyrka förbättrade han genom upptagande af ett stort fönster på norra väggen, förstärkte det sönderskridna sydvästra hörnet 1762 med en pelare, förskönade henne invändigt med målning, skänkte 1756 en ny predikstol, som förut tillhört Munktorps kyrka i Västmanland, samt en förgylld dopskål af silfver, lät 1762 omgjuta den mindre medeltida kyrkklockan, som året förut spräckts under ringning, och lät öka dess vikt genom eget och församlingens tillskott m. m. Han afled 28 sept. 1772, efter att kort förut låtit sjunga för sig den vackra dödspsalmen: »Kom, o Jesu, huru länge skall jag mig än qvälja här». Var vid sin död 82 år och begrofs 25 okt. med liktal af sin komm. och efterträdare. Till Hsands gymn. bibliotek testamenterade han 13 volymer.

Gifte och barn

Gift 1730-03-10 i Lövånger (AC)

Elisabeth Van Immen - Von Ihman. Född 1694 i USA. [Salem, New Jersey]
Död 1734-05-16 i Lövånger (AC).

Abraham Dahling. Född 1728-08-06 i Umeå landsförs (AC).

Elisabeth Dahling. Född 1731-01-08.

Anna Dahling. Född 1732-01-18 i Lövånger (AC).
Död 1808-02-23 i Övertorneå (BD).

Catharina Dahling. Född 1733-10-10 i Lövånger (AC).
Död 1734-05-26 i Lövånger (AC).

Gift 1735-11-13 i Lövånger (AC)

Catharina Grubbe. Född 1699-02-20 i Lövånger (AC).

Mathias Dahling. Född 1738 i Lövånger (AC).
Död 1739-10-06 i Lövånger (AC).

Catharina Maria Dahling. Född 1745-10-07 i Lövånger (AC).

Matthias Dahling. Född 1690-08-24 i Sveg (Z). [Herrö By] Död 1772 i Lövånger (AC). Magister Pastor Kyrkoherde.
f Matthias Olofsson Dahlman. Född i Sveg (Z). Död i Sveg (Z).      
 
   
 
     
 
   
 
m Elisabeth Nertunia. Född i Sveg (Z). mf Matthias Nicolai Nertunius. Född 1622 i Närtuna (AB). Död före 1680 i Ovanåker (X). Kyrkoherde.
   
 
   
 
mm Anna Bruzelius. Född i Skog (X).    
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister