Kyrkoherde.
Född 1528 i Skellefteå landsförs (AC). [Yttervik 2]
Död 1613 i Nora (U).
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde nr 5 i Nora åren 1579-1588 i Ångermanland (Y), Hemmansägare av Fantaskog brukade det 1586-1587. Bevittnade ss, pastor i Nora Sockens tiondelängd första gången 1579 i Ångermanland(Y) utdrag från Uppsala Ärkestifts herdaminne (tryckt år 1842-1845) han var bosatt även där i Nora, Uppland (C) " Olof Laurentii Bure kom hit 1588 allenast 60 Matlag här fanns. (6o Hushåll) Hans fader var den gamle och rike Lars Andersson i Viken i Skellefteå, Modern Anna Mosesdotter Bure Underskrevs av Uppsala mötes beslut 1593 tillträdde som Präst. År 1600 Begär Prästen Laurentii om att få en ung assistent för sin sjuklighet skull och eftersom Socken ligger vitt och han inte förmår draga till sockenbud (det innebär att han har en vidsträckt kommun och inte mäktar med att resa samt göra Husförhör) han avlider 1613 sedan han varit pastor här i 25 år och Präst 52 år. Han påstås härstamma i rätt nedstigande led från Fale Bure den yngre ,och är stamfader för många prästsläkter i stiftet såsom Brunnelius,Wahlberg Gedner,Phragmenius,Djupedius,Martinii,Printz ect." Från honom stammar troligen en släkt Bure/Burman (Carlsson sid 49, Sikeborg 1990 sid 193f). Kyrkoherde i Nora, Ångermanland 1579-1588. Kyrkoherde i Nora, Fjärdhundra, Uppland 1588-1613. Sköld: Ett träd. Ångermanlands handlingar, tiondelängd 1587 (PS). Olof Laurentii Bure (1579-88) var född i Skellefteå s:n, son af länsmannen Lars Andersson i Viken och Anna Mosesdotter i Bure, enl. Buresläktens stamtafla. Bevittnade ss. pastor i Nora socknens tionde- längd första gången 1579. I kraft af kon. Johan III:s bref 29 juni 1582 fick han lösa till sig kronohemmanet Fanskog (nu Fantskog) 6 säl. i Skogs s:n för 13 daler och förvärfvade sig för samma pris 6 säl. i Hjelta i Bjärtrå. Han uppbar för sista gången 6 mars 1588 det vederlag om 12 t:r spanmål, som samme konung tillerkänt pastorerna i Nora för den indragna präststommen i Skog, hvilken lämnats såsom godtgörelse åt bönderna på Hernön vid Hsand stads anläggning. Genom byte skall han erhållit Nora pastorat i Fjärdhundra, Uppland, hvilket han tillträdde maj s. å. Han undertecknade ss. khde där prästerskapets försegling på arfföreningen 7 mars 1590 samt Uppsala mötes beslut 1593. Afled enl. Fant 1613 efter att i 52 år varit präst. Stamfader för många prästsläkter i Upland. G. m. Ursila Christophersdotter fr. Tierp, hvars önskan att komma sin hembygd närmare, tros varit en af anledningarna till pastoratbytet. Barn: (enl. Fant) Lars, studerade i Amsterdam; Carl, mönsterskrifvare vid ryttarefanan, sist faktor vid kronans gevärsfaktori i Söderhamn; Roland, f. 11/12 1587 i Ångermanl. Nora, khde i Nora i Upland, d. 9/4 1670; Engelbrekt, notarie i Upsala; Christopher, skrifvare, reste utomlands; Ingrid, g. m. befallningsman Hans Grass i Österunda, Upl. Anna, g. m. khden Joh. Ol. Balck,son till efterträdaren härst.; Beata, g. m. akademifogden i Upsala Olof Björn. -------------------------------------------------------------------------------- Tagit från Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén. Ägde från 1582 kronohemmanet Fantskog i Skog fs samt hemman vid Hjelta i Bjärtrå fs. Kyrkoherde framtill 1588 vid Nora i Ångermanland. Han bytte 1588 pastorat med Olof Phardonius-Balck. Kyrkoherde 1588-1614 vid Nora i Västmanlands län. Ägde och brukade från 1591 hemmnaet Buska i Nora (Västmanland). Vid hjälpskatten 1599 taxerades han för 8 tunnor utsäde, 100 lod silver, 35 nötkreatur samt 4 hästar. Han hade 1605 4 drängar och 4 pigor i sin tjänst och 1611 3 drängar och fyra pigor. Vid Älvsborgs lösen 1614 hade han 4 drängar och 6 pigor.

Gifte och barn

Gift 1548 i Nora (U)

Ursula Christophersdotter. Född 1525 i Tierp (C).
Död i Nora (U).

Anna Olfsdotter Bure. Född 1548 i Skellefteå landsförs (AC).
Död 1650 i Nora (U).

Olof Laurentii Bure. Född 1528 i Skellefteå landsförs (AC). [Yttervik 2] Död 1613 i Nora (U). Kyrkoherde.
f Lars Andersson. Född 1500 i Skellefteå landsförs (AC). [Yttervik] Död 1584 i Skellefteå landsförs (AC). [Yttervik 2] Länsman i Viken.
     
 
   
 
     
 
   
 
m Anna Mosesdotter Bure. Född 1505 i Skellefteå landsförs (AC). [Bureå 8] Död i Skellefteå landsförs (AC). [Yttervik] mf Moses Jacobsson Bure. Född 1480 i Bureå (AC). [Bureholmen] Död 1554 i Bureå (AC). [Buregård 8] Bonde i Bure.
mff Jacob Andersson Bure. Född 1456 i Bureå (AC). [Bureå 6] Död i Bureå (AC). Bonde på Bureholmen, underlagman i Västerbotten.
mfff Anders Olofsson Bure. Född 1425 i Skellefteå landsförs (AC). [Bureå] Död i Skellefteå landsförs (AC). [Bureå] Underlagsman.
mffm Malin Bur-Marit Olofsdotter. Född 1430 i Burträsk (AC). Död i Skellefteå landsförs (AC). [Bureå]
mfm Kjellög Olfsdotter. Född 1452 i Umeå landsförs (AC). [Grubbe] Död i Skellefteå landsförs (AC). [Bureå]  
 
mm Anna . Född 1490 i Finland. [Torneå] Död i Bureå (AC).    
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister