Född 1664-01-30 i Arjeplogs kbfd (BD).
Död 1730 i Silbojokk (BD).
 

Levnadsbeskrivning

ARJEPLOG. (Piteå lappmark.) KYRKOHERDAR 4. Johan Johansson Læstadius (1698-1719), företrädarens son, introducerades här ss. pastor 29 jan. 1698 af prosten Chr. Anzenius; utn. 5 mars 1718 till pastor i Silbojock, tilltr. maj 1719, se Silbojock. Från 1700 låg Arvidsjaur ss. annex under Arjeplog. SILBOJOCK. (Piteå lappmark.) Kyrkoherde nr 6 Johan Læstadius (1719-30), f. 30 jan. 1664, son af kyrkoherde Johan Læstadius i Arjeplog nr. 3; kom till Piteå skola i febr. 1677, till Härnösands gymn. 1682 och blef stud. i Upsala 26 okt. 1686; prästv. till faderns adj. 2 apr. 1690, utn. till hans efterträdare i Arjeplog och introducerades där af Christopher Anzenius 29 jan. 1698. Då pastor Rangii dödsfall anmäldes iHärnösands konsist. 11 dec. 1717, upplöstes äfven ett bref från Joh. Læstadius, däri han begärde Silbojocks pastorat, efter han i 18 års tid uppvaktat Arjeplogs och Arvidsjaur församlingar för ganska ringa lön, hvarmed han intet kan föda hustru och barn, orkar ej heller för sin ålderdom längre resa de långa vägarna. Læstadius beordrades att skyndsamligen begifva sig till Silbojock med utsikt att, sedan nådåret förflutit, bekomma pastoratet. På prosten Grubbs förord utnämndes han ock 5 mars 1718 till Rangii efterträdare och tillträdde i maj 1719. Han afled apr. 1730 och begrofs 19 jan. följande år af v. prosten Carl Solander i Piteå. G. m. Brita Noræa Fjellström, dotter af khde Erik Noræus härst., d. 3/3 1753 i Arjeplog. Af 12 barn kända: Anna, g. m. komm. i Lycksele-Sorsele König Granlund; Barbro, g. 1740 m. Nybyggaren Anders Hansson i Stensund, Sorsele; Brita, g. 1720 m. mönsterskrifvaren Jakob Möller; Johan, f. 1700, faderns efterträdare här, sedan khde i Arjeplog n. 7; Agatha, g. 28/12 1744 m. Pehr Wagnberg, skeppare i Norge; Margareta, g. 1742 m. khde Joh. Öhrling i Jockmock n. 6; Erik, f. 1712, handelsbetjänt i Sthm, sinnesrubbad, satte eld på Silbojocks kyrka 1747, d i Kvickjock 27/10 1783 (kb.).

Gifte och barn

Gift

Brita Norea Fjellström. Född 1667.
Död 1753-03-03 i Arjeplogs kbfd (BD).

Anna Laestadia. Född 1695 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojokk]
Död 1744-02-.. i Sorsele kbfd (AC).

Johan Johanni Laestadius. Kyrkoherde i Silbojokk och Arjeplog.
Född 1700 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojoll]
Död 1755-09-13 i Arjeplogs kbfd (BD).

Johannes Laestadius den äldre. Född 1664-01-30 i Arjeplogs kbfd (BD). Död 1730 i Silbojokk (BD). f Johannes Nicolai Laestadius. Född 1615 i Ytterlännäs (Y). [Lästa] Död 1697-03-13 i Arjeplogs kbfd (BD).      
 
   
 
     
 
   
 
m Anna Andersdotter Brenholm. Född 1638 i Piteå kbfd (BD). Död 1697-12-26 i Arjeplogs kbfd (BD). mf Anders Larsson Huller. Född 1595 i Piteå kbfd (BD). [Öjebyn]    
 
   
 
mm Sara Nilsdotter Rhen. Född i Piteå kbfd (BD). Död i Piteå kbfd (BD). mmf Nicolaus Andreae Rhen. Född i Piteå kbfd (BD). [Öjebyn] Död 1628-05-.. i Piteå kbfd (BD). Kyrkoherde.
 
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister