Länsman.
Född 1740-12-07 i Lycksele (AC). [Umbyn]
Döpt 1740-12-27 i Lycksele (AC). [Umbyn]
Död 1804 i Gällivare kbfd (BD). [Lainjivara]
 

Levnadsbeskrivning

Gällivare AI:1 (1776-1822) Bild 27 / sid 40
Gällivare AI:1 (1776-1822) Bild 101 / sid 188

Mårten Umström var av lappsk härkomst och han var född i Lycksele lappmark, hans föräldrar hörde till Umbyns lappby. Han var ett typexempel på skolade lappar från södra lappmarken som skickades för att verka i nordligare lappmarker. Anledningen är mycket enkel. Lycksele lappskola var lappmarkens första skola och den inrättades redan 1632.
Gått 3 år i skola i Lycksele. Begifwit sig till Gällivare som länsman och kallar sig för Umström. (Lycksele HF 1767-1779 Umbyn sid 4).
Mårten Umström var under en kort period samfälld resekateket för Jokkmokks och Gällivare församlingar vilket framgår av följande utdrag:
Utdrag ur kyrkoherdens berättelse om församlingens tillstånd i Jokkmokk för år 1797. (avgiven 28/4 1798).
... gifwa tilkänna, det jag wedtalt Gamle Expiditions Länsman Mårten Umström i Gelliware, som jemte en ganska god och nöjaktig christendoms kunskap, kan skrifwa och räkna, samt af Herr Pastor Björkman äger betyg om en nykter sedig och stadig lefnad, at åtaga sig Rese Catechete sysllan uti Fjällmans ställe, hwartill han äfwen samtycky, så wida han skulle blifwa gynnad med samma lön som Fjällman haft.
Utdrag ur kyrkoherdens berättelse om församlingens tillstånd i Jokkmokk för år 1805.
(avgiven 3/5 1806).
. 5. Rese Catecheten Mårten Umström är enligt Herr Pastor Björkmans intygan, genom döden afgången i April månad detta år. Förmenande brist på ett tjenligt Subject är tils widare Enklingen Gabriel Granström i Umströms ställe d. 8 Nopvember samma år antagen till ReseCatechet i Jockmocks och Gellivare församlingar.

Lapplänsman som är någonting helt annat än en vanlig länsman. Lappbyarna gavs rätt att utse lapplänsmän 1751 i lappkodicillen.
Lapplänsmannen utsågs av lappbyn och hade t.ex. ordningsuppgifter vid renflyttar och tillsammans med 2 nämndemän, som också utsågs internt i lappbyn, stå för rätt & ordning & reda ut tvister inom lappbyn. Basen för den s.k. lapprätten.

Gifte och barn

Gift 1776-12-26 i Gällivare kbfd (BD)

Kristina Bengtsdotter. Född 1750-05-04 i Gällivare kbfd (BD). [Kyrkoplatsen]

Eva Maria Umström. Född 1779-04-15 i Gällivare kbfd (BD). [Lodnevaara]
Död 1846-10-14 i Gällivare kbfd (BD). [Lodnevaara]

Katharina Kristina Umström. Född 1782 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]

Anders Umström. Född 1785-12-04 i Gällivare kbfd (BD).
Död 1869-02-20 i Gällivare kbfd (BD). [Årravare]

Anna Barbro Umström. Född 1789 i Gällivare kbfd (BD).

Coelestion Umström. Glasmästar Gesäll.
Född 1792-08-17 i Gällivare kbfd (BD). [Vassar]
Död 1833-11-02 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]

Mårten Umström. Född 1796-03-02 i Gällivare kbfd (BD). [Vassar]

Mårten Andersson Umström. Född 1740-12-07 i Lycksele (AC). [Umbyn] Död 1804 i Gällivare kbfd (BD). [Lainjivara] Länsman.
f Anders Nilsson. Född 1710 i Lycksele (AC). [Umbyn] Död i Lycksele (AC). [Umbyn] Same.
ff Nils Andersson. Född i Lycksele (AC). [Umbyn] Död i Lycksele (AC). [Umbyn] Klockare.
   
 
   
 
fm Elsa . Född före 1677 i Sorsele (AC). [Gran] Död 1757-02-27 i Lycksele (AC). [Umbyn]    
 
   
 
m Katarina Sjulsdotter. Född 1715-06-.. i Sorsele (AC). [Gran] Död i Lycksele (AC). [Umbyn]      
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister