Kjejserlig Kosack.
Född 1784 i Ryssland.
Död 1840-11-01 i Råneå (BD). [Rånbyn]
 

Levnadsbeskrivning

Råneå AIa:5 (1800-1815) Bild 155 / sid 167
Råneå AIa:6 (1816-1827) Bild 227 / sid 436
Råneå AIa:7a (1827-1837) Bild 305 / sid 278a
Råneå AIa:8a (1838-1848) Bild 374 / sid 365

In a letter from the Reverend West Eurén to Härnösands Domkapitel in 1810 we can read the following: "At the Russian troops retreat genome This parish lithography Peace afslutande deserted a Cossack, who calls himself Jacob Fjäder and which herafter staid here.
Now requesting he could build the marriage with the peasant daughter Catharina Pehrs from Råne through, dertill Hon even always regarded itself inclined, though . thence afrådd Bade of Teachers (priests) and parents These latter Hafva now more then they found her daughter's persistent like to be the be-Genuine Jacob Fjäder, even moved into her daughter's side - - Fjäder speaks only a few words in broken Swedish, wherefore Non ascertained been what religion Mentally he owns. The ecclesiastics gave permission until marriage. Sv Jacob Fjäders's son Christopher took the name Friman and settled in Lilldockas. Jacob was Cossack from Russia. from the Sweden/Russian war during 1808-1809.
Kosack, deserterade från Ryssland vid kriget 1808-09

I en skrivelse från kyrkoherde West-Eurén till Härnösands Domkapitel år 1810 kunna vi läsa följande: "Vid ryska truppernas återtåg genom denna socken efter fredens afslutande deserterade en kosack, som kallar sig Jacob Fjäder och vilken sedermera härstädes kvarstadnat. Nu begär han att få bygga äktenskap med Bondedottern Catharina Pehrsdotter ifrån Råne by, dertill hon äfven alltid förklarat sig benägen, ehuru derifrån afrådd både af Lärare (prästerna) och Föräldrar. Dessa sednare hafva nu mera sedan de funnit dotterns ihärdiga vilja vara den att äkta Jacob Fjäder, äfven övergått på dotterns sida - - Fjäder talar blott några ord bruten svenska, hvarföre icke utrönas kunnat hvad Religionsförstånd han äger. Domkapitlet gav tillåtelse till giftermålet. En Jacob Fjäders son Christoffer antog namnet Friman och bosatte sig i Lilldockas.

Gifte och barn

Gift 1810-08-27 i Råneå (BD) Råneå C:4 (1796-1819) Bild 153 / sid 149

Katarina Persdotter. Född 1781-06-05 i Råneå (BD).
Död 1851-12-28 i Råneå (BD). [Rånbyn]

Fredrik Jakobsson Friman. Född 1810-09-04 i Råneå (BD). [Rånbyn 9]
Död 1863-01-20 i Råneå (BD). [Lilldockas]

Kristoffer Jakobsson Friman. Född 1827-03-06 i Råneå (BD).
Död 1888-05-10 i Råneå (BD). [Strömsund]

Jakob Feodrov - Fjäder. Född 1784 i Ryssland. Död 1840-11-01 i Råneå (BD). [Rånbyn] Kjejserlig Kosack.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister