Född 1597 i Råneå (BD). [Årbyn]
Död i Råneå (BD). [Högsön]
 

Levnadsbeskrivning

Källa
http://familjenbostrom.se/genealogi/anor/leif/11-200_166.htm

Han står i slutet av roteringslängden 1637, som "förlamat", fick barn omkring 1630-1640. (Lille) ERIK PERSSON i Högsön, troligen född ca 1597 i Rånbyn, han finns i Högsön från 1623 enligt roteringslängder och är i roteringslängden 1637 upptagen bland "gamla, sjuke och svage", är då 40 år gammal och sägs vara "förlamat", vad nu det kan betyda.

Han är hemmansägare i Högsön 1632 - 1650 enligt jordeböcker och mantalslängder, hemmanet är på cirka 15/32 mantal och är det näst största i Högsön under den perioden.
Ett något mindre hemman, cirka 10/32 mantal stort ägs av (Store) Erik Persson i Högsön, född 1593 enligt roteringslängd 1637. 1651 övertar sönerna Per respektive Nils deras hemman. Men 1658 flyttar Per Eriksson till Rånbyn och övertager pigan Karins hemman på 5/16 mantal för vilket Per står som ägare i jordeboken från år 1658. I Högsön står 1658 åter en Erik Persson för hemmanet, han har då hustru och 2 döttrar i mantalslängden, ingen markering har dock gjorts i bondekolumnen.

Även i jordeböckerna 1658-59 står Erik Persson som ägare.

I mantalslängden över gamla och fattiga år 1650 finns Lille Erik Persson med kommentaren "nu sjuklig man" han är alltså befriad från mantalspenning från detta år trots att han ännu inte fyllt 63 år.

I mantalslängden för 1659 står han som Lille Erik Persson trots att ingen annan Erik Persson finns i mantalslängden detta år, även detta år var bondekolumnen tom. Att man skrivit dit ett "L" tolkar jag som att man velat markera att det var den gamle vanliga Lille Erik Persson som det var frågan om och ingen ny person som Nils Joëlson antagit.

1660 står det Erik Persson i namnfältet, hustru + 2 döttrar finns detta år, ingen markering i bondekolumnen.
År 1662 står hustru Anna i namnfältet, hustru(Anna) och en dotter(Kerstin?) finns på hemmanet.
År 1663 har hustru Anna son och dräng på hemmanet. Troligen är det Anders som nu blivit 15 år, men i så fall är hans ålder i dödnotisen överdriven, han borde vara född omkring 1648 och inte 1643 som dödnotisen anger.
1665 är Erik Persson (utan "L" och utan notering i bondekolumnen) tillbaka med hustru, son och dotter, troligen Kerstin som då borde vara född omkring 1649 och inte 1643 som dödnotisen implicerar.
År 1665 har mantalslängden ett nytt format som jag inte helt förstår, men Erik Pedersson står i namnfältet, därefter 5 (personer totalt?) därefter 3 (mantalspenningar?) sedan 2 (privatpersoner?) och slutligen en (åldrig/fattig).
År 1669 har sonen Anders Ersson tagit över hemmanet, betalar mantalspenning för 3 personer(han själv +hustru +moder?) och har en åldrig/fattig person (fadern?) på hemmanet. Man kan notera att grannen Nils Ersson detta år inte har någon äldre/fattig på hemmanet, fadern (Store) Erik Persson torde alltså vara död. 1671 sker ingen ändring hos Anders Eriksson.
1674 finns på Anders Erikssons hemman, bonde, hustru, son, dotter, inhyses, knekthustru (vem?) och allmosehjon. 1675 oförändrat
1678 har sonen och dotter lämnat hemmanet men en inhyses och ett allmosehjon finns, möjligen räknas modern som lever och är under 63 år som inhyses medan fadern som möjligen lever och är i 80-års ålder som allmosehjon.
1680 har Anders Eriksson hustru, son, dotter, piga, inhyses och allmosehjon på hemmanet.
1681 finns bonden, hustru, dräng 2 pigor och allmosehjon men inhyses saknas. 1682 finns på Anders Erssons hemman bonde, hustru, son, dotter, piga och allmosehjon. 1683 finns på Anders Erssons hemman bonde, hustru, son, dotter, piga och gammal. Modern Anna Andersdotter är troligen den som betecknas som gammal, för henne betalas inte mantalspeng. Man kan anta att fadern Erik Persson under en period noteras som allmosehjon medan modern räknades som inhyses när hon var yngre och mantalspeng utgick för henne. Kring 1680 skedde alltså en förändring, möjligen dog (Lille) Erik Persson detta åt, i så fall omkring 83 år gammal. Kyrkoräkenskaperna ge oss mer information om detta, i mars 1681 betalar Anders Eriksson i Högsön för bårkläde och månader därpå 8 daler i testamente för sin salig fader. Han levde år 1673 då Anders Andersson i Rånbyn och hans morbror i Högsön tvistade om ett arvsskifte som skett långt dessförinnan. Lille Erik Persson var troligen morbror till tolvmannen Anders Andersson i Rånbyn och därmed son till Per Eriksson i Rånbyn. Lille Erik Persson hade något handikapp som gjorde honom olämplig som soldat 1637 och gjorde att han 1650 inte längre behövde betala mantalspenning. Detta handikapp är kanske även en orsak till att Per Eriksson överlåter sitt hemman i Rånbyn på mågen Anders Andersson och inte på sonen Erik. Erik Persson verkar dock bli kompenserad med ett lika stort hemman i Högsön och verkar trots sitt handikapp kunna sköta detta under många år, han var gift en första gång med en Margareta Davidsdotter, död senast 1642, med vilken han fick 5 kända barn. I ett andra äktenskap med Anna Andersdotter, född 1618 i Orrbyn enligt dödnotisen och död 1711-10-12 i Rånbyn " Anders Erikssons mor, 93 år, begravd i kyrkan". Hon hade även dottern Kerstin och sonen Henrik med Erik Persson, sonen Henrik som dör 1701-04-19, 40 år gammal och därmed född så sent som 1661. För att varit "förlamad" (Roteringslängd 1637) och "nu en sjuklig man" (Mantalslängd 1650) verkar (Lille) Erik Person varit ovanligt pigg på sin ålders dagar och levde till han var över 83 år gammal. Per Eriksson, (Lille) Erik Perssons son med Margareta Davidsdotter, finns 1568 i Rånbyn men i mantalslängden detta är står fortfarande Karin piga i namnfältet men både bonde och hustru kolumnerna är markerade, dessutom finns 2 pigor (Pers helsystrar?) på hemmanet. I mantalslängden 1659 står Peder Eriksson i namnfältet, bonde, hustru och 2 pigor noteras. Per verkar bli kvar i Rånbyn till sin död 1695. Hustru (?) Karin verkar ha dött före dödboken börjar föras i Råneå (1693). Innan äktenskapet med Per noterades hon redan 1644 som innehavare av hemmanet i Rånbyn. Möjligen var hon dotter till Jöns Larsson som hade ett lika stort hemman, men även en Knut Hansson senare efterträdd av Hans Knutsson verkar ha något samband med Karin, år 1650 är Knut och Karin i jordeboken noterade för exakt lika stora hemman (mantal och övriga data lika). Per kan ju också övertagit hemmanet på annat sätt än giftermål med Karin. Att Karin var dotter på gården framgår av att år 1648 då hon är ensam på hemmanet och markerad som dotter. Att Per lämnar hemmanet i Högsön 1658 förklarar att Erik Persson står för hemmanet 1659. Per kom kanske inte sams med styvmodern Anna Andersdotter. Hon verkar ha bevakat sin son Anders intressen, det blir ju han som övertar hemmanet i Högsön. Barn med Margareta Davidsdotter: Lisbeta Eriksdotter f. o. 1615 enligt dödnotisen, men troligen o. 1620, död 1697-03-24 i Avan " änka efter Anders Andersson 82 år (mer troligt 77 cirka)", Per Eriksson f. o. 1625 i Högsön, död 1695-03-04 i Rånbyn, " 70 år från Högsön", möjligen gift 1658 med pigan Karin som ägde ett hemman på 5/16 mantal i Rånbyn som Per övertog 1658, Gertrud Eriksdotter f. o. 1635 i Högsön, död 1698-01-29 i Orrbyn, "hustru 63 år", gift med bonden och tolvmannen Per Larsson i Orrbyn, f. o. 1622, död 1696-05-12, 74 år, begravd i kyrkan, Brita Eriksdotter f. o. 1636 i Högsön, död i Orrbyn 1708-04-07 " Phal Larssons moder, 71 år 6 månader", gift med Lars Olofsson i Orrbyn, han död före 1679, Margareta Eriksdotter f. o. 1637 i Högsön, död 1717-02-28 i Jämtön, gift 1660-01-06 med Anders Zakrisson f. o. 1635 i Jämtön, Barn med Anna Andersdotter; Anders Eriksson f. o. 1643 i Högsön, död 1715-01-24 i Högsön, "begravd i kyrkan, hela hans ålder 72 år", Anders övertar hemmanet i Högsön efter sin far Erik Persson, när den fasta hemmansnumreringen införs blir detta Högsön 3, Kerstin Eriksdotter f. o. 1643 i Högsön, död 1734-08-20 i Högsön, " änka 91 år begravd i kyrkan", Henrik Eriksson, f. o. 1661 i Högsön, död 1701-04-19 i Högsön, 40 år gammal. Anna Andersdotter f. o. 1618 i Orrbyn, död i Högsön 1711-10-12, "Anders Erikssons moder, 92 år, begravd i kyrkan" . Enligt dödnotisen var fadern Anders Andersson och modern hustru Kerstin i Orrbyn. (Nils Joëlson har Anders Persson och hustru Karin också de i Orrbyn som föräldrar. ) I sonen Anders dödnotis noteras modern varit "Ella" Andersdotter, trots att Anna dog mindre än 4 år tidigare och att hon i sin dödnotis noteras som "Anders Erikssons moder", ett exempel på hur otillförlitliga uppgifterna om speciellt modern är i dödnotiserna. Margareta Davidsdotter troligen gift omkring 1620, dottern Lisbets ålder är troligen grovt överskattad, ett födelseår för henne omkring 1621 är troligare än 1615 som dödnotisen implicerar, sonen Pers ålder i dödnotisen, 70 år, verkar realistisk och implicerar födelseåret 1625, i Lisbets och Pers dödnotiser är moderns namn Margareta Davidsdotter, i dottern Gertruds dödnotis anges endast moderns dopnamn "Margareta" och i dottern Britas dödnotis är namnet Margareta "Nilsdotter". Möjligheten att Erik Persson varit gift med två "Margareta" finns men det kan också vara ett skrivfel. Britas dödnotis skrivs ju 13 år senare än Pers som verkar mer tillförlitlig. Erik Perssons barn ovan finns alla noterade i Råneå dödbok (F:1), uppgifterna om giftermål är hämtade från "Henning Larssons släktbok" vilken delvis är baserad på Nils Joëlsons forskning, släktboken kommer att uppdateras enligt ovanstående. Stockholm i april 2009, Ulf H Larsson.

Gifte och barn

Gift

Margareta Davidsdotter (Nilsdotter). Född 1614 i Råneå (BD).
Död i Råneå (BD).

Gertrud Eriksdotter. Född 1635 i Råneå (BD). [Högsön]
Död 1698-01-29 i Råneå (BD). [Årbyn]

Erik Persson. Född 1597 i Råneå (BD). [Årbyn] Död i Råneå (BD). [Högsön]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister