Född i Skellefteå landsförs kbfd (AC). [Hjoggböle 7, Sjön]
Död i Skellefteå landsförs kbfd (AC). [Hjoggböle 7, Sjön]
 

Levnadsbeskrivning

Bonde på Hjoggböle 7, Sjön, Skellefteå sn 1539-1564.
Hjoggböle 7 hade år 1543 6 spannland åker (1ha) samt 9 lass äng. Det fanns 1553 8 kor på gården. Gården var 1559 på 5 markland och 2 öresland. (B&G s. 277). Hemmanet Nr:7 i sjön Hjoggböle har varit i samma släkts ägo sedan 1500-talet och kanske långt tidigare, tills nu då lantbruksnämnden övertagit detta.
Detta hemman betecknades som Nr:5 i Hjoggböle fram till mitten av 1700-talet. Omfattade i mittan av 1500-talet, nuvarande Nr:7, Nr:8, och Nr:9 i Hjoggböle. Ägdes troligen 1543 av Ioon Ersson. Hemmanet delades på 1500-talets senare del och Nr:9 i Hj.-Forsen blev egen Röök. Dessa hemman troligen skrivna inom Fahlmarks utmarker under 1400-talet. På 1500-talets senare del brukades gården troligen av bonden Erik Jonsson, son till Ioon Ersson, obs endast antaganden!!! Denne Erik Jonsson delade hemmanet till sina söner, Erik Eriksson till nuvarande Nr:7 och Nr:8 och Jon Eriksson till nuvarande Nr:9 i Hjoggböle. På Nr:7 i Hjoggböle fanns som bonde från 1500-talets slut till 1613 Erik Eriksson. Hämtat ur "Boken om Hjoggböle by's historia".

Gifte och barn

Gift

.

Erik Jonsson. Född i Skellefteå landsförs kbfd (AC). [Hjoggböle 7, Sjön]
Död i Skellefteå landsförs kbfd (AC). [Hjoggböle 7, Sjön]

Jonas (Jon) Ersson. Född i Skellefteå landsförs kbfd (AC). [Hjoggböle 7, Sjön] Död i Skellefteå landsförs kbfd (AC). [Hjoggböle 7, Sjön]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister