Gruvfogde.
Född 1775-09-05 i Alseda (F). [Germunderyd Skattegård]
Döpt 1775-09-08 i Alseda (F). [Germunderyd ]
Död 1860-12-10 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Begravd 1860-12-16.
 

Levnadsbeskrivning

Alseda AI:5 (1783-1786) Bild 101 / sid 89
Alseda AI:6 (1786-1790) Bild 100 / sid 92
Alseda AI:7 (1791-1798) Bild 83 / sid 74 "Norrland"

Jokkmokk AI:2 (1782-1828) Bild 46 / sid 75
Jokkmokk AI:3 (1815-1825) Bild 36 / sid 32
Jokkmokk AI:4 (1826-1839) Bild 48 / sid 39

Han hade befattningen Gruvfogde, Stationschef och bestämde över lastning och lossning av malm från Kvickjokk , Gällivare och detta var lastkaj magasin, Storbacken Jokkmokk

Lämnar Husförhörsboken 1790 sid 74 1791-1798 Alseda på Germundstorps Skattegård Står "Norrland". Underlig anteckning som även finns på systern

Sven Söderberg flyttade 1790 till "Norrland" men återvände till Alseda omkring år 1800 förmodligen för att bilda familj. År 1801 gifte sig "gruvstigaren, välaktade Sven Söderberg från Germunderyd" med Ulrika Bergstrand (Sid 462) och därpå begav sig paret upp till Gällivare.
1812 erhöll han Bergskollegi medalj "För snille och flit.
Han var skriven som Bergsprängaren 1798-1799 under Vasara, Gällivare, 1800 under Alseda, som Grufvefogde 1801-1803 under Storbacken, Jokkmokk, 1803-1807 under Vasara, Gällivare och 1806-1836 under Storbacken.

I Gällivare dödbok står det: "Dödsdag 10 december 1860 Begravningsdag 16 dec. Förre gruvfogden Sven Söderberg i Mässheden, Ålder 85 år, Dödsorsak Andtäppa.

Ulrica från Strömmen. Titta under Ädelfors Guldverk. Ulricas bror Hans Bergstrand flyttade upp till Råbäcken utanför Boden.


Släkten Söderberg Nedtecknat för hand av Rune Söderberg Gammelstad Renskrivet 2014-03-18 av Gun-Lis Gustafsson Rutvik, Luleå

Det började i Vrånghult i Alseda socken i Småland (Jönköpings län) där släkten Söderbergs anfader (så långt Rune S kom) Sven Söderbergs farfar bodde och Sven Söderbergs pappa, Olof Jonsson föddes. Platsen besökte Gunhild och Rune S år 1988.
Jon Jonsson (Svens farfar) föddes 1682 i Vrånghult och avled 1754, 72 år gammal.
Annika Jonsdotter (Svens farmor) föddes 1696 och avled 1769-05-29, 73 år gammal.
Olof Jonsson (Svens pappa) föddes 1729-02-15 i Vrånghult och avled 1787-01-13, 58 år gammal.
Christina (Stina) Jonasdotter (Svens mamma) föddes 1749-10-01 och avled 1820-04-10, 71 år gammal. Hon var Olof Jonssons andra hustru.
Sven Söderberg föddes 1775-09-05 i Germunderyd Skattegård Alseda socken i Jönköpings län. Varför han tog sig efternamnet Söderberg har Rune inte kunnat fastställa. Som 11-åring började Sven arbeta som gruvdräng hos dåvarande Ädelfors Guldverk efter landsvägen mellan Vetlanda och Målilla. Där lärde han sig bland annat sprängning.
Friherren och Baronen Samuel Gustaf Hermelin underhandlade om köp av malmfälten i Gällivare åren 1795 -1796. Den 30 maj 1797 beviljade Bergskollegiet de ingivna ansökningarna för malmtäkt.
I omedelbar anslutning därtill for Hermelin ledsagad av den då 22-årige C.M. Robsahrn och två erfarna sprängare från Ädelfors Guldverk i Småland. Enligt C.M. Robsahmns dagboksanteckningar var dessa två bergssprängarna Sven Söderberg och Hans Nicklas Bergstrand, (som senare blev Sven Söderberg svåger).
Sven kom att sommartid under åren 1797, 1798 och 1799 vara uppe i Gällivare och utföra sprängningsarbete åt Hermelin.
1797 Efter att i cirka 14 dagar färdats landsvägen efter kusten från Stockholm anlände de ledsagad av Hermelins 20-årige biträde C.M. Robsahrn till Gammelstad i början på juli 1797.
Den 10 juli fortsatte de uppför Luleälven med två stora båtar med roddare. Det var en stor församling Bergmästare Printzsköld, två kronobefattningsmän, lantmätare mm. Efter vägen utförde de vissa undersökningar.
Den 23 juli anländer de till Övre Kuouka.
Den 24 juli efter det att sällskapet delat upp sig så att det nu bestod av C.M. Robsahrn, Sven Söderberg, Niklas Bergstrand mm fortsatte de med klövjehästar med bergsprängningsredskap över berget Ranesvare och vidare till Nattavaara by. De hade många sanka myrar och flera stora bäckar som de måste passera innan de kom fram till Nattavaara by.
Den 25 juli fortsatte de efter gamla Medelsteins gamla väg till Kilvo och vidare den 26 till Gällivare. Totalt en sträcka på 12 mil på 3 dagar.
Efter vissa sprängningsarbeten återvände sällskapet den 4 augusti för att den 7 augusti vara tillbaka i Övre Kuouka.
Den 9 augusti fortsatte Sven Söderberg och Niklas Bergstrand till Kvikkjokk för att utföra vissa sprängningsarbeten i järnmalmsberget Ruotivaara.
Den 9 oktober var de tillbaka i Stockholm.
1798 Året därpå den 31 mars 1798 reste de ånyo C.M. Robsahrn, bergsprängarna Sven Söderberg, Niklas Bergstrand och en vid namn Edborg (ev. Edberg) från Stockholm.
De anlände till Gammelstad den 15 april. Sven Söderberg och Edborg for den 19 april upp till Gällivare, denna gång över Råneå för sprängningsarbete.
När hösten kommer återvänder Sven Söderberg söderut. Han återkom somrarna 1799 och 1800 och sprängde malm i Gällivare.
Niklas Bergstrand blir däremot kvar och blir då kallad Landbonde, vilket innebär att han bosätter sig i östra Råbäcken söder om Boden på en av Baron Hermelins hemman tillhörande Selets Bruk. Han gifter sig den 9 november 1799 med Britta Stina Nordqvist från Boden.
År 1801 den 8 februari trolovar sig Sven Söderberg och Ulrika Bergstrand (en syster till Hans Niklas B) född 1781. Hon var från Strömmarna och Sven föddes i närheten av Ädelfors Guldverk närmare bestämt i Germunderyds skattegård. Bägge var alltså från Alseda församling i Jönköpings Län i Småland.
I boken "VuoIIerim förr och nu" berättar Valdemar Lundström i VuoIIerim att hans far Oskar Lundströms fars morfar var Sven Söderberg. I boken berättar han att han fått sig berättar följande:
Sftersom det var krigiska tider i södra Sverige på den tiden beslutade de sig för att fly lång in i vildmarken. När det sedan blev öppet vatten kom de flyttandes båtledes till Luleå och vidare upp till i första hand Råbäcken där Ulrikas bror Niklas bodde. De drog båten förbi Boden och Vitt järvs forsar för att därefter ro till Edefors, cirka 6 mil. Sedan drogs båten upp förbi forsen som var 4 km lång till Överedet. Slutligen en sträcka på 2,5 mil fram till målet Storbacken som ligger ca 3 km nedströms från Porsiforsen där Stora och Lilla Luleälvarna flyter samman nedanför VuoIIerim. Väl framme drog de upp båten på land, tippade den och gjorde upp eld för att sedan lägga sig att vila. Rymningsfärden hade varit spännande och tröttsam och med en ständig fruktan att bli ertappade. Nu skulle en koja byggas. De satte igång att hugga torrfuror och samlade också sten längst stranden till den öppna spisen. Sommaren gick fort och Sven måste gå de tio milen till Gällivare för att arbeta. Senare på hösten gifte de sig.
Valdemar berättar vidare i boken att hans fars faster berättat om det som hennes mor berättat till henne. Hur svårt det var för den unga Ulrika den första vintern i ensamhet. Hon var ju endast 20 år gammal och gravid när Sven tvingades lämna Ulrika ensam i kojan och fara till Gällivare. Samma vinter 11 december, 1801 föddes deras första barn Jan Olof. Det berättas att första vintern grät Ulrika varje natt. Hennes kudde var ständigt våt av tårar.
Enligt husförhörslängden i Gällivare bodde de åren 1803 - 1806 i Gällivare.
Där föddes två flickor Elisabeth Margareta år 1803 och Ulrika Sofia år 1806. År 1807 flyttar de tillbaka till Storbacken där han fick titeln Gruvfogde och flyttade in i det av Hermelin uppförda nybygget som bestod av bostad och ladugård. Han blev stationschef och ansvarig för den malm som forslades från Gällivare till Storbacken.
År 1808 föds en flicka Johanna Chatarina. År 1811 en pojke Sven Petter. År 1815 en pojke Carl, Rune Söderbergs farfarsfar. År 1817 föds en pojke Nils Fredrik. År 1821 föds en pojke Erik Samuel och slutligen år 1825 föds en pojke Jonas. I äktenskapet föds alltså sex pojkar och tre flickor.
Författaren av boken "De mörka bergen" Gunnar Ahlström som undersökt de papper som finns arkiverade på Gripenbergs Slott utanför Tranås där Hermelins släkt huserat skriver så här: Från Storbackens nybygge sommarskrev Sven Söderberg brytningsbesked och iakttagelser med ovan hand men med trohjärtad omsorg om nådig Baron Hermelins intressen.
År 1812 blev Hermelin tvungen att lämna in en konkursansökan. Nya ägare tillkom. Den störste blev kung Karl den XIV Johan som köpte gruvorna med vad därtill hör på 1828 - 1830 talet.
År 1828 underhandlade Sigismund Jean Baptiste Dehn som var Karl den XIV Johans biträde avtal om malmsprängning och anställde Sven Söderberg som gruvfogde. Sven och Ulrika flyttade troligtvis kring 1835 för gott från Storbacken och till Gällivare. Sven fick flytta in i avskedade gruvfogden Anders Åströms boställe vid kyrkplatsen och erkändes Abborrträsk nybygge.
Utöver de vanliga fyra shillingar per skeppspund tillerkändes han en ackordsersättning i kornmjöl samt fastställda mängder av krut, svavel och borrstål.

Gifte och barn

Gift 1801-02-08 i Alseda (F) Alseda C:4 (1775-1819) Bild 215 / sid 421

Ulrika Bergstrand. Född 1781 i Alseda (F).
Död 1868-05-06 i Gällivare kbfd (BD).
Begravd 1868-05-10 i Gällivare kbfd (BD).

Johan Olof Söderberg. Född 1801-01-12 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Död 1827-12-17 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Begravd 1827-12-25 i Jokkmokk (BD).

Margareta Kristina Söderberg. Född 1803 i Jokkmokk (BD).
Död 1879-08-13 i Jokkmokk (BD). [Majtum]

Ulrika Sofia Söderberg. Född 1806-10-06 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Död 1874-12-12 i Jokkmokk (BD).

Johanna Katarina Söderberg. Född 1808-12-25 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Döpt 1808-12-25 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Död 1901-11-12 i Jokkmokk (BD). [Vuollerim]

Sven Petter Söderberg. Född 1811-02-02 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Död 1870-07-25 i Jokkmokk (BD). [Andersviksudden]

Karl Söderberg. Född 1814-01-04 i Gällivare kbfd (BD). [Storbacken]
Döpt 1815-01-15.
Död 1880-07-09 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]

Nils Fredrik Söderberg. Klockare.
Född 1817-07-06 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Döpt 1817-07-20.
Död 1884-10-09 i Gällivare kbfd (BD).

Erik Samuel Söderberg. Gruvsprängare, hemmansägare.
Född 1821-02-05 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Död 1901-08-10 i Gällivare kbfd (BD). [Gällivare Kyrkby 16]

Jonas Söderberg. Fjerdingskarl och kyrkoväktare.
Född 1825-03-05 i Jokkmokk (BD). [Storbacken]
Död 1889-03-03 i Gällivare kbfd (BD). [Petersberg 1]

Sven Olofsson Ahlström - Söderberg. Född 1775-09-05 i Alseda (F). [Germunderyd Skattegård] Död 1860-12-10 i Jokkmokk (BD). [Storbacken] Gruvfogde.
f Olof Jonsson Ahlström. Född 1729-02-15 i Alseda (F). [Vrånghult] Död 1787-06-13 i Alseda (F). [Germundsryds Skattegård] Bonde.
ff Jon Jonsson. Född 1682 i Alseda (F). [Vrånghult] Död 1755-11-21 i Alseda (F). [Vrånghult]    
 
   
 
fm Annika Jonsdotter. Född 1697 i Alseda (F). [Granberg] Död 1769-01-29 i Alseda (F). [Vrånghult]    
 
   
 
m Stina Jonsdotter. Född 1749-10-01 i Ökna (F). [Övlandehult skattegård] Död 1820-04-10 i Alseda (F). mf Jonas Tovenstog ? Svensson ?. Född 1731. Död i Ökna (F).    
 
   
 
mm Brita Germundsdotter. Född 1724 i Ökna (F). Död i Ökna (F). [Övlandehult skattegård]    
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister