Född 1580 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]
Död 1653 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]
 

Levnadsbeskrivning

Noteringar Död 1653 trettioåriga kriget

Björngården i Vännäs (av Ingemar Nilsson) Många av gårdarna i Överkalix socken är gamla släktgårdar, som gått i arv från en generation till nästa i hundratals år. Jag tänker här ge ett exempel på en sådan gammal släktgård, som har gått i arv från far till son i mer än 500 år, nämligen Björngården i Vännäs. Den muntliga traditionen i byn berättar att denna gård skall vara den äldsta gården i Vännäs, och en sak som talar för detta är att gården inom byn benämndes Isigål. Det faller sig naturligt att om det från början endast fanns en gård i byn, så sade gårdsriktigt är att gården inom byn benämndes Isigål. Det faller sig också naturligt att om det från början endast fanns en gård i byn, så sade gårdsfolket Isigål om denna. Men utanför Vännäs är gården bättre känd som Björngården (Bjern). Och om anledningen till detta finns det en historia som berättar följande: "Det hände sig att en man som var husbonde på Björngården råkade i ovänskap med en lappgubbe och denna lappgubbe som var trollkunnig, uttalade spådomen att alla mannens barn skulle dö kort efter födelsen. Och så blev fallet, helt i överensstämmelse med spådomen. Mannen uppsökte då en gammal gumma, som även hon var trollkunnig, och bad henne om råd. Mannen fick följande råd: - Ditt nästa barn blir en son och honom skall du ge namnet efter något av skogens djur, så kommer han att få leva. Mannen fick en son som han gav namnet Björn och efter honom kommer namnet Björngården." Denna historia har berättats för mig av min farfar som är född och uppväxt på Björngården och han i sin tur har hört den berättas av sin far o s v. Kan hända har historien ändrats en hel del genom århundradena, men det var sådana här berättelser, som fick mig att börja forska lite grundligare i gårdens historia. Som källor för detta har jag använt mig av kyrkoböckerna, och för 1500- och 1600-talet har jag anlitat Landskaphandlingarna för Västerbotten, som innehåller skattelängder och jordeböcker. Och genom att i dessa handlingar spåra gården bakåt i tiden, har jag kommit fram till bifogade förteckning, som visar gårdens ägare från 1500-talet och framåt. Tyvärr är det inte så mycket, som de äldsta källorna kan berätta om de tidigaste generationerna på gården, förutom husbondens namn och gårdens skatt. I de fall där husbonden fallit ifrån, innan någon av sönerna varit vuxen nog att överta gården, har jag även kunnat få reda på hustruns namn, då hon efter makens död kommit att stå som gårdens ägare. Om man då betraktar längden över gårdens ägare så skulle det alltså vara Hans Jönsson som råkade ut för den ödesdigra spådomen och hans son Björn Hansson som gav gården dess namn. Björn Hansson fick tre söner, varav den ena Jöns Björnsson övertog hemgården, medan den andre brodern Hans Jönsson flyttade till Gyljen på andra sidan älven och byggde en egen gård där, sedermera Vännäs nr 16. Den tredje brodern Lars Björnsson byggde egen gård i Svedjan, sedermera Vännäs nr 22. De båda bröderna kom alltså att bli ett slags nybyggare inom byn. Hans Björnsson kom emellertid att råka i tvistemål med de övriga byborna p g a sin flyttning, och om detta tvistemål kan vi läsa följande i ett protokoll från ett häradsting i Kalix den 17 mars 1667: "Hans Björnsson i Vännäs besvärade sig över sina grannar att de tillika med honom ville hålla gärdsgården vid makt. Och eftersom det bevistes , det Hans Björnsson för någon tid sedan hade flyttat med sin gård på andra sidan om älven ehuruväl hans förfäder tillförenade alltid hava bott och suttit på den andra sidan, där de andra grannarna nu sina gårdar hava. Och beslöts, det Hans Björnsson boflyttar på andra sidan om älven, där och hans förfäder av urminnes suttit hava, eller håller allena sin gärdgård vid makt om sine ängar, och de andra grannarna upprätte och vidmakthålle gärdsgården om sina ängar." Grannsämjan kunde tydligen, även på den tiden vara mindre god. Att här berätta om alla de övriga av Björngårdens ägare och deras levnadsöden, skulle kräva alltför mycket utrymme. Därför avslutar jag denna uppsats med den förhoppningen, att den kunnat väcka intresse hos andra att göra liknande efterforskningar och på så sätt sprida kunskap om gångna tider i vår bygd.

Gifte och barn

Gift i Överkalix (BD)

Karin X. Född 1580 i Överkalix (BD).
Död 1653 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]

Jöns Björnsson. Född 1600 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]
Död 1668 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]

Hans Björnsson. Nämdeman.
Född 1604 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]
Död 1696 i Överkalix (BD). [Svedjan 1]

Lars Björnsson. Född 1617 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården]
Död 1696 i Överkalix (BD). [Vännäs 18 Svidjan 2]

Björn Hansson. Född 1580 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] Död 1653 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] f Hans Jönsson. Född 1555 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] Död 1625 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] ff Jöns Andersson. Född 1530 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] Död 1559 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] fff Anders Henriksson. Född 1500 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] Död 1577 i Överkalix (BD). [Vännäs 3 Björngården] ffff Henrik X. Född omkring 1475 i Överkalix (BD). Död i Överkalix (BD).
fffm Elin X. Född omkring 1475 i Överkalix (BD). Död i Överkalix (BD).
   
 
fm Maret X.    
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister