Född 1673 i Överkalix (BD). [Vännäs 13 Sämäl]
Död 1748-09-29 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat]
 

Levnadsbeskrivning

"Ålderstegne mannen Erich Jönsson i Rödop som efter en stilla wandel saktmodigt afsomnade på sitt 75 åhr."

Kyrkoräkenskaperna: 1698 27/3: Erik Jönsson i Wännäs erlagt brudgumpengr 1 dlr. 1698 27/3: Samptl. brudgummar: Erik Olofsson wijdh Lande, Pär Nilsson i Swartbyn, Erik Jönsson 1 Wännäs och Olof Erssoni K:byn gifwit å deras hederdagh. 5 dlr.1699 11/8: Erich Jönsson i Rödoop, Testam effter sitt barn, 24 öre.1710 9/4: Erik Jönsson i Rödop effter sitt spädbar(n) Test. 7 öre sm.t 1711 25/8: Erik Jönsson i Rödop för däss Såns hälsa gif(wi)t Gudi till tacksamheet, 1 dlr 15 öre sm. l7l5 10/2: Erik Jönsson i Rödop betalt gambla Kyrkioräntor effter sine döda, 5 dlr 24 öre. 1717 9/6: Erik Jönsson Rödop, gifwit Gudi till tacksamhet, för dät han nådel. bewarat däss huus och egendom för grymme fiendens infall, 2 dlr. Dito Testamente effter sin Sal. Sån 24 öre. 1721 25/2: Nils Hindersson och Erich Jönsson 1 Rödöp, äfwenledez för Julehögtidens Sabbatzbrått, friwilligt förärat 9 dlr 12 öre. 1724 30/8: Erich Jönsson 1 Rödop effter gl. Sigri, test. 2 dlr Dito för Bårkläde 16 öre 1728 16/8: Erich Jönsson i Rödop för däss undfångne hälsa af Stämsiuka (?) förärat Gudi till tacksamhet 2 dlr 8 öre. 1728 1/9: Erich Jönsson i Rödop, testam: effter gl. förgång.man Nils Hindersson Lax, 1 dlr 16 öre dito för Bårkläde 16 öre.

barn 6 : Elisabet Eriksdotter Född den 8 juni 1699 Rödupp, Överkalix, BD ( 1699 ) Erik Eriksson Född 1700 Rödupp 'Innat', Överkalix, BD ( 1700-1769 ) Marta Eriksdotter Född 1702 Rödupp, Överkalix, BD ( 1702- ) Ella Eriksdotter Född (OMK 1706) Rödupp, Överkalix, BD ( ) Henrik Eriksson Född 1709 Rödupp 'Innat', Överkalix, BD ( 1709-1710 ) Anders Eriksson Född 1711 Rödupp 'Innat', Överkalix, BD ( 1711-1717 )

Gifte och barn

Gift 1698-03-27 i Överkalix (BD)

Cherstin Eriksdotter. Född 1666 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat]
Död 1751-05-06 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat]

Elisabet Eriksdotter. Född 1699-06-08 i Överkalix (BD). [Rödupp]
Död 1699-08-11.

Erik Eriksson Rödupp. Nämdeman.
Född 1700 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat]
Död 1769-04-12 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat]

Helena Eriksdotter. Född 1708 i Överkalix (BD). [Rödupp]
Död 1785-04-15 i Nederkalix (BD). [Korpikå 7 Lomben]

Erik Jönsson. Född 1673 i Överkalix (BD). [Vännäs 13 Sämäl] Död 1748-09-29 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat] f Jöns Larsson. Född 1646 i Överkalix (BD). [Vännäs 13 Sämäl] Död 1742-01-31 i Överkalix (BD). [Vännäs 13 Sämäl] ff Lars Nilsson. Död i Överkalix (BD). [Vännäs] Bonde.
fff Nils Andersson. ffff Nils Olofsson.
 
   
 
fm Carin X. Född i Överkalix (BD). Död 1710-01-16 i Överkalix (BD). [Vännäs 13 'sämäl']    
 
   
 
m Lisbeta Henriksdotter. Född 1641 i Överkalix (BD). [Rödupp] Död 1735-08-31 i Överkalix (BD). [Vännäs 13 Sämäl] mf Henrik Staffansson. Född omkring 1607 i Överkalix (BD). [Rödupp nr 1, 'Innat'] Död 1690-04-19 i Överkalix (BD). [Rödupp nr 1, 'Innat'] mff Staffan Henriksson. Född i Överkalix (BD). [Rödupp nr 1, 'Innat'] Död i Överkalix (BD). [Rödupp nr 1, 'Innat'] mfff Henrik Staffansson. Född uppskattat 1541 i Överkalix (BD). [Rödupp nr 1, 'Innat'] Död uppskattat 1595 i Överkalix (BD). [Rödupp nr 1, 'Innat']
 
   
 
mm Kerstin X. Född 1611 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat] Död 1691 i Överkalix (BD). [Rödupp Innat]    
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister