Kronolänsman.
Född 1623 i Överkalix (BD).
Död 1699 i Överkalix (BD). [Heden nr 4]
 

Levnadsbeskrivning

År 1695 drar kyrkoherde Halsius länsman inför rätta med en lång lista av anklagelser; 1. Aftonen mot stora böndagen har länsman förövat stort oväsende med slagsmål och 'Pantning' hos Ivar Jocksson i Lansjärv. 2. Varit full i kyrkan och där gjort 'något oljuudh'. I denna saken fann rätten att han inte varit till någon förargelse utan att han efter kapten Gireströms begäran hade gått upp på läktaren för att tysta några gossar som der 'stijmade sig emellan'. Flera intygade dock att han varit lite drucken så att man kunde märka det. 3. Vid tacksägelsegudstjänsten för de kristnas seger över turkarna hade länsman försummat att vara i kyrkan och skall ha kommit full till prästgården och dragit kniv emot en bonde och själv fått hugg. 4. Försummat delta i gudstjänsten en viss söndag, utan kom hem från ett fiskafänge just efter gudstjänstens slut. Detta åtal kunde rätten ej gilla eftersom han med sina kamrater varit på fiskefärd i åtta dagar "och för den långa wägen intet Kunde så iust hinna till Predikan." 5. Sonen Erik skall böta 12 daler för att han vid julehögtiden 1694farit till Lule lappmark och idkat förbjuden handel. 6. Varit full och slagits 3:e dag jul. 7. Försummat gudstjänsten 4:e dag jul och samma afton har han på krogar i byarna gjort stort stim och oväsende med sitt fylleri. För den försummelsen fick han böta, "men hwadh han sedan om afftonen giorde, erkiände Rätten af intet wärde." 8. En viss söndag har genom länsmans förvållande ett okristeligt uppförande förevarit på länsmans strand, soldaterna hade blottat sina värjor och satt dem emot bröstet på bönderna. Detta mål utsköts till nästa ting "emedan Saken synes wara mycket grav."

Gifte och barn

Gift

Kerstin X. Född 1615 i Överkalix (BD).
Död 1711 i Överkalix (BD). [Heden nr 4]

Karl Olofsson. Länsman.
Född 1648 i Överkalix (BD). [Heden 5]
Död 1742-09-20 i Överkalix (BD). [Heden 5]
Begravd 1742-09-26 i Överkalix (BD).

Olof Persson. Född 1623 i Överkalix (BD). Död 1699 i Överkalix (BD). [Heden nr 4] Kronolänsman.
f Per Olofsson. Född Okänt i Överkalix (BD). [Heden] Död Okänt i Överkalix (BD). [Heden] ff Olof Hansson. Född 1581 i Överkalix (BD). [Heden 5] Död beräknat 1646 i Överkalix (BD). [Heden 5]    
 
   
 
     
 
   
 
m x . Född i Överkalix (BD). Död 1681 i Överkalix (BD).      
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister