Född 1661 i Överkalix (BD). [Nybyn]
Död 1716-12-20 i Överkalix (BD). [Heden 5]
Begravd 1717-01-17 i Överkalix (BD).
 

Levnadsbeskrivning


Dödad av ryss begr 1717-01-17, db 55 år (Barn 5) -----
Det är vid denna tid som ryska militära strövskaror drar in i Norrbotten och bl.a bränner ner Toreneå och Kengis bruk, pryglar ihjäl kyrkoherde Tornberg i Övertorneå med dennes egen promenadkäpp och gör en påhälsning uppe i Överkalix, där gårdar bränns ner och flera överkalix-bor blir torterade ihjäl
Sommaren 1716 erhöll den Armfeltska armén uppbrottsorder och drog söderut till den för östra Sveriges försvar sammandragna armén under general Taubes befäl i Roslagen och Gästrikland Kvar i Umeå blev överstelöjtnant Freidenfelt med 570 oberidna ryttare och ett organiserat gränsskydd i Västerbotten bestående av två frikompanier. Dessa omdispositioner gjordes samtidigt som den svenska flottan skulle hålla vakt i Bottenhavet under sommaren. Ryssarna hade på våren dragit sig nedåt Uleåborg där de plundrade och brände våldsamt ända nedåt Vasa. Från basen i Kemi där 300 kosacker och andra ryttare var förlagda opererade nu ryssarna i mindre partier om 30-50 man längs sjökanten och upp efter älvdalarna. På kortare avstånd från Kemi skedde detta även med fotfolk, men på längre avstånd huvudsakligen med dragoner. Med hjälp av spejare och karelska gårdfarihandlare - vilka var väl orienterade i trakten - undvek kosackerna systematiskt sammanträffanden med de lokala bondeuppbåden och de smärre rörliga försvarsposteringar som kunde ordnas. Från byar och enskilt belägna gårdar bortfördes nu spannmål, kläder, boskap och annan egendom till deras bas i Kemi som förstärkts med ytterligare krigsfolk söderifrån. Under dessa ryska operationer sägs 400 personer ha dödats, 150 gårdar ha bränts och befolkningen som allmänt flydde till Lappmarken beräknas ha lämnat 1000 kor efter sig åt fienden. Ryssarnas operationer långt in i landet efter älvdalarna skedde alltid med eller med hjälp av dragoner, det vill säga mycket rörliga enheter. I början av december 1716 lyckades ett parti om 50-talet kosacker praktisera sig förbi bondeposteringarna och ta sig upp till Övertorneå, där bl.a kyrkan fick en påhälsning. Kyrkoherden Johannes Tornberg hade emellertid strax innan låst kyrkan lagt beslag på kyrknycklarna och begett sig iväg upp efter älven med häst och rissla. Han blev dock upphunnen av kosackerna och ihjälslagen med sin egen spanskrörskäpp. Käppens silverkula tog kosackerna med sig, plundrade kyrkan och sägs efter hand ha tagit sig upp till Kengis bruk som härjades och brändes ner. Inför kosackernas återväg från Kengis samlades dock ett litet bondeuppbåd under ledning av dåvarande premiärfältväbeln vid Piteå kompani Gustav Bucht. På ett utvalt ställe i ett skogsparti norr om Övertorneå gjordes förhuggningar på vägen. På återvägen en januaridag 1717 blev kosackerna överraskade av posteringen och nedhuggna enligt uppgift till sista man. Detta torde av allt att döma ha skett vid polcirkeln på nuvarande svenska sidan om älven. Här har ryssar från stora ofredens tid blivit begravda på en landtunga mellan två bäckars sammanflöde - Juovooja och Vyönioja (Koivuniemi). Ett stycke västerut från denna plats, något hundratal meter upp mot skogen, finns en skogsholme som erhållit benämningen Surmasaajo (saada surmansa = stupa). Kyrkoherde Johannes Tornbergs spanskrörskäpp förvaras ännu idag i Övertorneå kyrka. Under dessa dagar trängde kosacker ända ner till Luleå, Piteå och Skellefteå. Emellertid lyckades man så småningom driva fienden ur Västerbotten bl.a. med bistånd av delar av Viborgs kavalleriregemente som vid årsskiftet gick uppåt från Bygdeå. Från och med andra hälften av 1717 och 1718 rådde i gräns-trakterna förhållandevis lugn. Den i januari 1719 starka kylan förmådde emellertid isbelägga Kvarken och lockade kosacker över till Umeåtrakten där de dock inte förmådde göra någon allvarligare skada. För att skydda länet beslöt man äntligen att den 13 februari beordra västerbottningarna att lämna Bohuslän och bege sig hemåt.

Gifte och barn

Gift i Överkalix (BD)

Karl Olofsson. Länsman.
Född 1648 i Överkalix (BD). [Heden 5]
Död 1742-09-20 i Överkalix (BD). [Heden 5]
Begravd 1742-09-26 i Överkalix (BD).

Barbro Karlsdotter. Född 1682 i Överkalix (BD). [Heden 5]
Död 1780-01-11 i Överkalix (BD). [Vännäs]

Karin Karlsdotter. Född 1690 i Överkalix (BD). [Heden 5]

Olof Karlsson. Länsman.
Född 1691-01-25 i Överkalix (BD). [Heden 3]
Döpt 1691-01-25.
Död 1769 i Överkalix (BD). [Heden 5]

Margareta Karlsdotter. Född 1693 i Överkalix (BD). [Heden 5]

Nils Karlsson. Född 1695 i Överkalix (BD). [Heden 5]

Maria Karlsdotter. Född 1699 i Överkalix (BD). [Heden 5]

Anna Karlsdotter. Född 1703 i Överkalix (BD). [Heden nr 4]
Död 1763 i Överkalix (BD). [Grelsbyn Bränna 3 Lensmens]
Begravd 1763-04-24 i Överkalix (BD).

Karin Nilsdotter. Född 1661 i Överkalix (BD). [Nybyn] Död 1716-12-20 i Överkalix (BD). [Heden 5] f Nils Larsson. Född 1626 i Överkalix (BD). Död 1712-09-21 i Överkalix (BD). [Nybyn 5] Kyrkvärd och Tolvmann.
ff Lars Olofsson. Född 1587 i Överkalix (BD). Död före 1676 i Överkalix (BD). [Nybyn 5] fff Olof Henriksson. Född 1568 i Överkalix (BD). Död 1650-12-15 i Överkalix (BD). [Nybyn]  
 
ffm Anna . Död i Överkalix (BD). [Nybyn 5]  
 
fm Karin . Död efter 1677 i Överkalix (BD). [Nybyn 5]    
 
   
 
m Barbro . Född 1621 i Överkalix (BD). Död 1710-05-30 i Överkalix (BD). [Nybyn]      
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister