Kyrkoherde i Jukkasjärvi.
Född 1715 i Ramsele (Y).
Död 1760-04-16.
 

Levnadsbeskrivning

Mag. Lars Engelmark (1752-60), f. 1715, son af komm. i Ramsele-Helgum Jonas Stadenius och Anna Hornæa. Stud. i Åbo 1736, blef efter aflagda akad. prof fil. mag. därst. 1741; prästv. i Hsand 19 dec. 1742 till adj. åt prosten And. Nensén i Sunne; erhöll redan 9 febr. 1743, fullmakt på skolmästarebefattningen i Juckasjärvi, som då första gången tillsattes, men anhöll om uppskof med ditresan. Lappmarksdirektionen antyder i april Engelmark att begifva sig till past. Fjellström i Lycksele för att undervisas i lappska språket och i alla fall åtnjuta sin lön. Tillika vice past. 1746 under företrädarens sjukdom. När han 24 febr. 1751 söker befordran till khdelägenheten efter Tornberg, begär han att tillika få åtnjuta kapellansrättigheten som ersättning för hvad som afgått ifrån Juckasjärvi därigenom att Enontekis 1748 utbrutits såsom eget gäll och en stor del af Juckasjärvi församling kort förut blifvit lagd till Gellivare nybildade pastorat. Konsist. yttrar i sitt förslag till lappmarksdirektionen, att ingen bättre förtjänt att njuta befordran till denna lägenhet än Engelmark i anseende till hans gjorda uppbyggeliga tjänst i Lappmarken, och han erhöll 5 juni 1751 fullm., med tilltr. 1752. Han skrifver 8 febr. 1760, att rensjukan vid denna tid hotade att alldeles tillintetgöra renhjordarna. Under de sist förflutna 10 åren hade 20,000 om icke 30,000 renar dels själfdött, dels måst nedslaktas och lapparna blifvit utfattiga i Juckasjärvi. Han bemödade sig att genom sitt lefverne utplåna det ofördelaktiga, gom vidlådde faderns minne, och bevisade sig Gudi en bepröfvad och förträfflig arbetare, så att han härunder drog på sig ohälsa. Afled 16 april 1760 af blodstörtning. G. 1743 m. Margareta Vendela Theet, dotter af häradshöfd. Erik Theet; d. 1762. Af 12 barn: Brita, f. 19/2 1744, g. m. Jonas Ullberg, komm. i Stigsjö; Anna, f. 9/7 1746, g. m. brukspred. i Lögdö, sedan khden i Indal Elof Frisendahl; Daniel, f. 9/10 1747, khde i Juckasjärvi, sedan i Jockmock; Fredrik, f. 22/12 1753, komm. i Neder-Torneå; Catharina, f. 9/3 1755, g. m. guldsmeden Michael Åström i Sthm, d. 20/12 1789. Tr.: De forma regiminis optima, præs. H. Hassel, Aboæ 1740. - De vi inertiæ, præs. J. Browallius, ib. 1741.

Gifte och barn

Gift 1743-03-20

Margareta Vendela Teet. Född 1716-10-02 i Häggdånger (Y).
Död 1762-06-13 i Jukkasjärvi (BD).

Daniel Engelmark. Kyrkoherde i Jukkasjärvi och Jokkmokk.
Född 1747-10-09 i Jukkasjärvi (BD). [Prästgården]
Död 1825-10-07 i Jokkmokk (BD). [Kyrkoplatsen]

Lars Engelmark. Född 1715 i Ramsele (Y). Död 1760-04-16. Kyrkoherde i Jukkasjärvi.
f Johan Stadenius. Född 1680. Död 1752-01-31. Prost.
     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister