Född 1771 i Gällivare kbfd (BD). [Vasara]
Död 1795-06-05 i Luleå domkyrkoförs (BD).
 

Levnadsbeskrivning

Gällivare AI:1 (1776-1822) Bild 103 / sid 192
Gällivare AI:1 (1776-1822) Bild 26 / sid 38
Luleå domkyrkoförs C:3 (1781-1809) Bild 55 / sid 101


Gifte och barn

Utom äktenskap i Gällivare kbfd (BD) Gällivare CI:2 (1775-1827) Bild 200 / sid 195
Mademosselle Catharina Elis. Dynesia. Fadren förskrivs Anders Spikklubba

Gällivare tingslags häradsrätts 16 februari 1794 11
Gällivare tingslags häradsrätt AIa:3 (1790-1809) Bild 86

Lagförde KronoLänsman Johan Hindric Hjelmdahl drängen Anders Spikklubba och ogifta Catharina Dynesia för med var annan första resan övat Lönskaläge.
I anledning varaf den sidstnämda genast bekände att hon efter oloflig beblandelse med bemälte Anders Spikklubba, vid början af maj månad förledit år framfödt ett än levande flickebarn.
Men Anders nekade sig enträgit dertil vara fader eller att han haft något med Catharina at skaffa.
Varför Hjelmdahl såsom wittnen härutinnan åberopade Inhysesmannen Petter Burman jemte nybyggarna Erik Hedberg, Anders Larsson Nabba från Tournowari och Mickel Mickelsson i Kilwa samt Bonden Christopher Nilsson i Degersel och Råneå socken, af vilka Spikklubba jäfwade Hedberg och Burman såsom gifta med Catharinas fastrar, samt sökte äfven jäfva Christopher Nilsson, men denne fanns alenast vara gift med Spikklubbas faders Syskonabarn.

Hwadan Anders Larsson, Mickel Mickelsson och Christopher Nilsson framkallades samt såsom ojäfaktiga gå ed hördes, berättandes var för sig och mo Anders Larsson: att han endast för några år sedan, om än midsommars helg haft qwarter uti Skolgården och då erfarit det Spikklubba legat i säng med Catharina Dynessia. Upläst och erkändt.

2 do Mickel Mickelsson: hade sig ej något härom bekändt. Upläst samt 3:rio Christopher Nilsson: att han i februarii månad 1792, underresa hit up til platsen, tagit nattqwarter hos Nybyggaren Jöns Larsson i Nattavari, där Anders Spikklubba och Catharina Dynessia äfven varit och hade därvid när det blifvit kvällsdags en så kallad flatsäng bäddats på golfwet samt vittnet begifvit sig uti en i stugan varande ståndsäng, men Catharina Dynessia gedt wittnet erinna sig den, det han ock gjordt och sedan Catharina derstädes lagt sig, Spikklubba efter en stund jemwäl förfogat sig uti samma säng samt med henne öfwer natten sammanlegat, utan at wittnet likwäl förmärkt det något widare i sängen förehafts. Upläst och widgått.

Anders fortfor i nekande til Lägersmålet och Catharinas hit BruksInspektoren Välbetrodde Lars Löfgren påstod ....:

MEN EFTER NÅGOT BETÄNKANDE, VIDGAV Spikklubba DET HONOM härutinnan gjorda tilmälet

och thy samt i förmågo af 53 Cap. Mgl. Bco fäldes Anders Spikklubba och Catharina Dynessia at för Lägersmål första gången böta, han 3 Rdn 16 Bn och hon 1 Rdn 32 Bn varjemte 55 Cap. ny.......da balks dessa böter til Kyrkan utgif... Spikklubba 1 Rdn 16 Bn och Dynessia 32 Bn samt der hos i Kyrkans Sacristia enskilt skriftas och aflösas: Som och enligt 8 Cap. 7 ss ... ....
Anders Spikklubba åligger at til dess med Catharina Dynessia sammanaflade flickebarns födo och upfostran årligen bestå En Rdn 32 Bn, til dess at barnet sig sjelf födan förtjäna kan.

Anders Persson Spikklubba - Åström. Gruvfogde.
Född 1764-06-21 i Råneå (BD). [Årbyn]
Döpt 1764-06-22.
Död före 1838-11-26 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]

Fredrika Åström. Född 1793-05-15 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Döpt 1793-05-18.
Död 1865-04-27 i Överluleå kbfd (BD). [Svartlå 1]
Begravd 1865-04-30.

Katharina Elisabet ("Kajsa Lisa") Dynesia. Född 1771 i Gällivare kbfd (BD). [Vasara] Död 1795-06-05 i Luleå domkyrkoförs (BD). f Hans Johan Dynesius. Född 1737-10-30 i Skog (Y). Död 1804-04-10 i Gällivare kbfd (BD). [Vasara] Rektor Präst Skolmästare.
ff Johan Eriksson Dynesius. Född 1708-08-02 i Vibyggerå (Y). [Dynäs] Död 1782-07-01 i Sidensjö (Y). [Nyland] Komminister.
fff Erik Jonsson. Född 1668 i Vibyggerå (Y). [Dynäs] Död 1731 i Vibyggerå (Y). [Dynäs]  
 
ffm Märta Nilsdotter. Född 1668 i Vibyggerå (Y). [Dynäs] Död 1741 i Vibyggerå (Y). [Kexet]  
 
fm Helena Brita Widberg. Född 1711 i Vibyggerå (Y). Död före 1748-05-13 i Sidensjö (Y). fmf Hans Olausson Widberg. Född 1667 i Nordingrå (Y). [Kåsta] Död 1740-02-09 i Skog (Y). [Kåsta] Kommunister.
fmff Olof Olofsson. Född 1619 i Nordingrå (Y). [Kåsta] Död 1698 i Nordingrå (Y). [Kåsta]
fmfm Lisbeth Hansdotter. Född 1626 i Bjärtrå (Y). [Köja, Bjärtå] Död 1709 i Nordingrå (Y). [Kåsta]
fmm Elisabeth Hornaea. Född 1678-07-.. i Bjärtrå (Y). Död 1748-12-04 i Vibyggerå (Y). [Ullånger] fmmf Petrus Christopher Horneaus. Född 1646 i Härnösands domkyrkoförs (Y). Död 1717-07-07 i Ullånger (Y). Komminister.
fmmm Helena Gropman. Född 1650-12-.. i Härnösands domkyrkoförs (Y). Död 1748-12-04 i Vibyggerå (Y).
m Gertrud Björkman. Född 1742-05-06 i Hietaniemi (BD). [Kengis Kautokeino] Död 1828-09-17 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby] mf Johan Björkman. Född 1715-11-04 i Haparanda kbfd (BD). [Voikala by] Död 1788-08-09 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara] Kyrkoherde.
mff Lars Björkman. Född 1689 i Nedertorneå (BD). [Björkö] Död 1745 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara] Länsman Handlande.
mfff Johanni . Född i Nedertorneå (BD). [Björkö] Död i Nedertorneå (BD). [Björkö] Tolvman.
 
mfm Katarina Liminga.  
 
mm Katarina Antilia Tornberg. Född 1709 i Norge. [Prästgården Kautokeino] Död 1778-08-26 i Gällivare kbfd (BD). [Vasara] mmf Johannes Johanni Tornberg. Född 1670-01-29 i Överkalix (BD). [Hietaniemi Prästgård] Död 1751-02-11 i Jukkasjärvi (BD). [Prästgården] mmff Johannes Nicolaii Tornberg. Född 1640 i Övertorneå (BD). Död 1717-01-03 i Övertorneå (BD).
mmfm Brita isaksdotter Curtelia. Född 1651 i Övertorneå (BD). [Hitaniemi] Död 1740-04-06 i Nedertorneå (BD).
mmm Sara Renmark. Född 1673 i Övertorneå (BD). Död 1749-04-07 i Jukkasjärvi (BD). [Prästgården] mmmf Lars Erasmusson Renmark. Född 1635 i Luleå domkyrkoförs (BD). Död 1677 i Pajala (BD). [Kengis bruk] Bruksbokhållare.
mmmm Margareta Arendtsdotter Grape. Född 1642 i Adolf Fredrik (AB). Död 1714 i Övertorneå (BD). [Mikkolansaari]

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister