Born 1645 in Lunds domkyrkoförs (M).
Died 1706-06-09 in Ljuder (G). [Kråksjö Östregård]
 

Biography

Ljuder C:2 (1698-1731) Bild 99 / sid 177

Under rubriken "Sällsamme Tingh" i Ljuder C:2 s. 6 står följande att läsa: "[1706] d: 9 Septemb: Undkom Olyckel Hr: RådMannen i Lundh välakt: Nielss Bärgh uti Östra Kråkesiö giärde då han ifrån gården tänkte reesa där ifrån undan för anliden vidh gården vidh åckerrenen föll af sin häst stötte sin nacke emot een där ännu liggiande steen, och något litet däreffter mitt på anliden på vägen åth gården afsombnade."

Spouse(s) and children

Married

Thala . Born in Lunds domkyrkoförs (M).
Died 1712-10-28 in Lunds domkyrkoförs (M).
Buried in Lunds domkyrkoförs (M). [Sankt Laurentii kyrkogård]

Elsa Nilsdotter Berg. Born 1671 in Lunds landsförs (M).
Died 1744-04-30 in Ljuder (G).

Nils Persson Berg. Born 1645 in Lunds domkyrkoförs (M). Died 1706-06-09 in Ljuder (G). [Kråksjö Östregård]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places