Biography

lof Björnsson (cirka 970975) är en svensk sagokung som skall ha samregerat med sin bror Erik Segersäll. Enligt traditionen dog Olof Björnsson av ett ormbett. Olof omtalas i Styrbjarnar áttr Svíakappa i Flatöboken. Han ska enligt traditionen ha varit gift med Ingeborg Thrandsdotter med vilken han fick barnen Styrbjörn Starke och Gyrithe Olafsdotter. Fornvästnordisk sagalitteratur (Styrbjarnar áttr Svíakappa i Flatöboken) anger att tinget efter Olofs död ansåg Styrbjörn Starke olämplig som kung, varvid Erik Segersäll ska ha utsett sitt ofödda barn till medregent på villkor att det blev en son; vilket det också blev genom Olof Skötkonungs födsel.[1] Källor ^ Styrbjarnar áttr Svíakappa i Flatöboken.

Spouse(s) and children

Married

.

Gyrith Olavsdatter. Born 915 in Sverige.
Died 965 in Danmark.

Olof Björnsson (sagokung).        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places