Died 1254 in Gösslunda (R).
 

Biography

Lucia Till Gudhems kloster donerades gården Brynåsa i Gösslunda socken nordväst om Lidköping 1254 av den avlidna "domina" Lucias barn, sönerna Bengt och K samt döttrarna Ingegerd, Ragnhild och en till namnet okänd dotter (DS 415). Både Ingegerd och Ragnhild bär fru- titeln, dvs. antagligen var de / hade varit gifta med en storman. Före 1280 finns inget avgränsat frälsebegrepp och termen ”domine”/ ”domina” kunde beteckna bl.a. storman, präst och (antagligen) förnäm dam. Brevet bär Bengt Luciassons sigill med tre snedställda balkar. Vittnena till donationen är inga mindre än kung Valdemar, hans föräldrar Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter samt Holmger Folkesson (förmodligen kusinson till Birger jarl). Abbedissa i Gudhems kloster vid denna tid var Holmgers förmodade syster Katarina († 1276?). Dessa tillhörde alla den ätt som sedan gammalt har kallats för Folkunga-ätten men kanske riktigare (för att undvika förväxling med den politiska grupperingen folkungar) för Bjälbo-ätten efter deras stamgods Bjälbo beläget nära Skänninge i Östergötland. Denna ätt var den klart förnämsta ätten under 1200-talet i Sverige och även om mycket i ättens genealogin är hypoteser så är de flesta forskare någorlunda överens om huvuddragen i genealogin. Vittnen innebär dock inget släktskap i sig, antagligen var det enbart kungens ”kansli” som hade nödvändig skrivkunnighet vid den här tiden och därför bevittnade kungen och hans närvarande stormän de brev som utfärdades. http://www.oxenstierna.org/hist_book/kronika.pdf SDHK-nr: 700 Utfärdat: 12540000 Innehåll: B. och K., Lucias söner, kungör att de tilldelat sina tre systrar allt vad de ägde i Gösslunda och Brunnåsa, men att abbedissan i Gudhem hade full rätt att för klostrets bästa inneha eller sälja den tredjedel av gåvan som tillföll deras syster Ingegerd. Vittnen var kung ”W”(aldemar),”B”(irger) jarl och hans hustru ’hertiginnan’ ”J”(ngeborg) samt ”H”(olmger) Folkesson m.fl.

Spouse(s) and children

Married

Karl den Döve Bengtsson Folkungaätt. Jarl av Sverige.
Born 1165 in Bjälbo (E).
Died 1220-08-08 in Estland.

Ingegerd Karlsdotter Folkungaätt. Born 1220 in Sverige.

Lucia . Died 1254 in Gösslunda (R). f Bengt Folkesson Snivel. Born 1110 in Varnhem (R). Died 1175 in Bjälbo (E). [Varnhems Kloster Varnhem] Jarl av Sverige.
ff Folke Ingevaldsson "Den Tjocke" Folkungaätten (Bjälboätten). Born 1078 in Bjälbo (E). Died 1140 in Bjälbo (E). Jarl av Östergötland.
fff Ingvald Fokesson. Born 1038 in Bjälbo (E). Died 1078 in Bjälbo (E).  
 
ffm Holmdis Ulfsdotter. Born 1045 in Bjälbo (E). Died 1135 in Bjälbo (E).  
 
fm Ingegärd Knutsdotter Av Danmark. Born 1081 in Danmark. [Roskilde] Died 1146 in Bjälbo (E). [Varnhem] Prinsessa av Danmark.
fmf Knut den hellige av Danmark. Born 1043 in Danmark. [Roskilde] Died 1086-07-10 in Danmark. [Odense] Kung Knut IV den hellige av Danmark.
fmff Sven Estridsen "den kvinnsamme" Estridsson. Born 1019-10-20 in Danmark. Died 1076-04-28 in Danmark. [Söderup, Åbenrå] kung av Danmark från 1047-1076.
fmfm En av Kungens Frillor. Born in Danmark. Died in Danmark.
fmm Adela Robertsdotter of Flanders. Born 1065 in Frankrike. [Comté de Flandre] Died 1115 in Italien. [Duchi di Puglia e Calabria] Drottning av Danmark.
fmmf Robert Balduinsson Balduin-ätten I frisco. Born 1029. Died 1093-10-13. Greve av Flandern 1071-1093.
fmmm Gertrud Bernhardsdotter av Sachsen. Born 1030. Died 1113-08-04.
m Sigrid Björnsdotter Lakman. Born 1132 in Bjälbo (E). Died 1177 in Bjälbo (E). mf Björn Haraldsson Järnsida. Born 1105 in Danmark. [Frederiksberg] Died 1134 in Danmark. Prins av Danmark.
mff Harald "Kesja" Eriksen. Born 1083 in Danmark. [Jelling] Died 1135 in Danmark. [Skibet Vejle] Riksföreståndare Danmark.
mfff Ylvinga-ätten Erik ejegod Ylvinga-ätten. Born 1056 in Danmark. [Slangerup] Died 1103-07-10 in Cypern. [Pafos] Kung i Danmark 1095-1103.
 
mfm Ragnhild Magnusdotter. Born 1090 in Norge. mfmf Magnus Olavsen Barfot. Born 1073 in Norge. Died 1103-08-24 in Irland. [River Quoile, Downpatrick Ulster] Kung av Norge 1093-1103 Kung av Dublin.
mfmm Thora .
mm Katarina Ingesdotter. Born 1100 in Östergötlands län. Died 1170 in Danmark. Prinsessa av Sverige och Danmark.
mmf Inge den äldre Stenkilsson. Born 1050 in Uppsala. Died 1112 in Ingatorp (F). [Ingatorps kungsgård] Kung av Sverige 1079- 1084.
 
 
mmm Helena Torildsdotter. Born 1055. Died in Vreta Kloster (E). [Berg] mmmf Torild Totilsson. Born 1020 in Gamla Uppsala (C). Died 1070. Kung av Sverige.
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places