Jarl av Sverige.
Born 1165 in Bjälbo (E).
Died 1220-08-08 in Estland.
 

Biography

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Folkunga%C3%A4tten#TAB_25 Karl döve, f trol senast 1165 (Carlsson), † 8 aug 1220 vid Leal i Estland. Karl Döve, jarl av Sverige. Stupad i strid 8 augusti 1220 i Estland tillsammans med sin brorson och namne, Linköpingsbiskopen Karl Magnusson. Son till Bengt Snivil och alltså bror till Magnus Minnesköld och Birger Brosa. Stampen till Karl Döves ryttarsigill är den äldsta bevarade sigillstampen i Sverige. Det är inte känt vilken vapenbild Karl förde. Hans ättlingar förde från och med sonsonen Ulf Karlsson en tillbakaseende ulv i vapnet och ätten kallas också därför numera Ulv. Sonen Karl Karlsson förde däremot en vingad pilspets (ej hel pil). Möjligen g m en dtr till konung Karl Sverkerssons jarl Ulf. Barn: Ulf Fase Karlsson Karl Karlsson (Ulv) http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6ve http://wadbring.com/historia/undersidor/karldove.htm K, vars tillnamn endast är känt från Hakonarsagan, var enligt en i 1500-talsavskrifter känd genealogist uppteckning (Ahnlund) identisk med jarlen Birger brosas (bd 4) bror Karl. Av kronologiska skäl har det förmodats, att Birger brosa o K blott var halvbroder (Carlsson; Gillingstam). De förekommer tillsammans som vittnen i ett brev av konung Knut Eriksson från 1190 (Ljungfors; Öberg), två odaterade brev av samme konung, av vilka det ena måste ha tillkommit senast 1185 (Stensland), o ett odaterat brev av dennes efterträdare Sverker Karlsson. Det sistnämndas självständiga värde är dock dubiöst, eftersom det med undantag för kunganamnet ordagrant överensstämmer med det ena av Knut Erikssons 710 KARL FILIP odaterade brev (K B Westman; Jägerstad; Ljungfors). Som jarl kan K beläggas först i ett par brev från 1219, utfärdade av Birger brosas dotterson konung Johan Sverkersson (s 181). I det ena av dessa, tillkommet vid konungens kröning, nämnes som vittnen även flera andra medlemmar av den s k Folkungaätten. Ett par av Birger brosas söner hade efter varandra varit jarlar i början av Johans företrädare Erik Knutssons regering.Tydligen har K nått jarlsämbetet som en av de främsta bland den unge Johan Sverkerssons mödernefränder, av allt att döma de stormän, med vilkas stöd denne enligt ett samtida påvebrev med våld bemäktigat sig Sverige med undanträngande av den 1216 avlidne Erik Knutssons postume son. Ett brev av konung Johan för Riseberga kloster 1220 nämner främst bland vittnena ”dominus dux”, tydligen K, o bland de övriga förekommer flera andra medlemmar av Folkungaätten. Den samtida lettiske prästen Henriks krönika uppger, att K var bland Johans följeslagare på dennes färd till Estlands västkust 1220, o att han efter dennes återvändande till Sverige stupade, då öselborna erövrade Leal. Hans fall nämnes även i flera sv annaler, av vilka vissa meddelar datum för händelsen. K var far till jarlen Ulf fase o genom en annan son stamfar för den ända till 1500-talets senare hälft fortlevande högfrälse släkt som efter sin vapenbild kallats Ulv. Källor o litt: N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer (HT 1945), s 340; S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 227, 232; W M Carlgren, Om Finlands relationer till Sverige o påvedömet 1216— 1237 (HT 1950), s 257 f; S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829); H Gillingstam, rec av S O Brenner, Gorm den gamles ättlingar (PHT 1967); K G Grandinson, Närkes medeltida urkunder, 1 (1935); Hakonar saga (1887); Heinrichs Livländische Chronik (1955); H Jägerstad, Hovdag o råd under äldre medeltid (1948); K H K[arlsson], Folkungaätten (SAT 1, 1879— 88); Å Ljungfors, Bidrag till sv diplomatik före 1350 (1955), s 152 f, 212 f; G Paulsson, Annales suecici medii aevi (1974); ST 1 (1877), s 132 f; P Stensland, Julita klosters godspolitik (1945)., s 14; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till Innocentius III:s (1915), s 229, 264, 278; K G Westman, Sv rådets hist till år 1306 (1904), s 6; J Ödberg, Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um 1250 (1974), Hans Gillingstam Karl oli jaarli ja Birger Brosan veli sekä Birger jaaarlin setä. Hän on Folkunga-suvun jäsen. Jarl (Earl) Carl Carlsen Døve Died in 1220 in Sweden(Sverige). Jarl Carl Carlsen Døve was born at Sweden. He was korsridder, jarl. He died in 1220 at Sweden. http://www.slaktforskning.thorstensson.se/slaktdata/Hanna_Johansson/pb1202a2d.html _historien mm.

Spouse(s) and children

Married

Lucia . Died 1254 in Gösslunda (R).

Ingegerd Karlsdotter Folkungaätt. Born 1220 in Sverige.

Karl den Döve Bengtsson Folkungaätt. Born 1165 in Bjälbo (E). Died 1220-08-08 in Estland. Jarl av Sverige.
f Bengt Folkesson Snivel. Born 1110 in Varnhem (R). Died 1175 in Bjälbo (E). [Varnhems Kloster Varnhem] Jarl av Sverige.
ff Folke Ingevaldsson "Den Tjocke" Folkungaätten (Bjälboätten). Born 1078 in Bjälbo (E). Died 1140 in Bjälbo (E). Jarl av Östergötland.
fff Ingvald Fokesson. Born 1038 in Bjälbo (E). Died 1078 in Bjälbo (E).  
 
ffm Holmdis Ulfsdotter. Born 1045 in Bjälbo (E). Died 1135 in Bjälbo (E).  
 
fm Ingegärd Knutsdotter Av Danmark. Born 1081 in Danmark. [Roskilde] Died 1146 in Bjälbo (E). [Varnhem] Prinsessa av Danmark.
fmf Knut den hellige av Danmark. Born 1043 in Danmark. [Roskilde] Died 1086-07-10 in Danmark. [Odense] Kung Knut IV den hellige av Danmark.
fmff Sven Estridsen "den kvinnsamme" Estridsson. Born 1019-10-20 in Danmark. Died 1076-04-28 in Danmark. [Söderup, Åbenrå] kung av Danmark från 1047-1076.
fmfm En av Kungens Frillor. Born in Danmark. Died in Danmark.
fmm Adela Robertsdotter of Flanders. Born 1065 in Frankrike. [Comté de Flandre] Died 1115 in Italien. [Duchi di Puglia e Calabria] Drottning av Danmark.
fmmf Robert Balduinsson Balduin-ätten I frisco. Born 1029. Died 1093-10-13. Greve av Flandern 1071-1093.
fmmm Gertrud Bernhardsdotter av Sachsen. Born 1030. Died 1113-08-04.
m Sigrid Björnsdotter Lakman. Born 1132 in Bjälbo (E). Died 1177 in Bjälbo (E). mf Björn Haraldsson Järnsida. Born 1105 in Danmark. [Frederiksberg] Died 1134 in Danmark. Prins av Danmark.
mff Harald "Kesja" Eriksen. Born 1083 in Danmark. [Jelling] Died 1135 in Danmark. [Skibet Vejle] Riksföreståndare Danmark.
mfff Ylvinga-ätten Erik ejegod Ylvinga-ätten. Born 1056 in Danmark. [Slangerup] Died 1103-07-10 in Cypern. [Pafos] Kung i Danmark 1095-1103.
 
mfm Ragnhild Magnusdotter. Born 1090 in Norge. mfmf Magnus Olavsen Barfot. Born 1073 in Norge. Died 1103-08-24 in Irland. [River Quoile, Downpatrick Ulster] Kung av Norge 1093-1103 Kung av Dublin.
mfmm Thora .
mm Katarina Ingesdotter. Born 1100 in Östergötlands län. Died 1170 in Danmark. Prinsessa av Sverige och Danmark.
mmf Inge den äldre Stenkilsson. Born 1050 in Uppsala. Died 1112 in Ingatorp (F). [Ingatorps kungsgård] Kung av Sverige 1079- 1084.
 
 
mmm Helena Torildsdotter. Born 1055. Died in Vreta Kloster (E). [Berg] mmmf Torild Totilsson. Born 1020 in Gamla Uppsala (C). Died 1070. Kung av Sverige.
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places