Born. [Kyrkoherde i Dädesjö 1583-1602]
Died 1602 in Dädesjö (G).
 

Biography

Uppgives av Wieselgren som son till kaniken i Växjö Gudmund Spegel men var sannolikt son till kh. i Sjösås Gudmund Pedersson, hos vilken han tjänstgjorde före tillträdet här. Han bevistade Katarina Jagellonicas begravning 1583 och underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Han sådde 1600 20 tunnor och ägde 2 oxar, 6 kor, 2 kvigor, 2 stutar, 8 getter, 12 får, 8 svin, 2 hästar, 2 pund koppar samt 10 lod silver. Död i pesten 1602 Källa: Växjö Stifts herdaminne del 2 sid 329 (Hämtat från Martin Brandts antavlor brandt.slektforskning.se/)

Spouse(s) and children

Married

Karin . Died 1602 in Dädesjö (G).

Ingeborg Johansdotter. Born 1590.
Died in Algutsboda (H). [Krysseboda]

Johannes Gudmundi. Born. [Kyrkoherde i Dädesjö 1583-1602] Died 1602 in Dädesjö (G). f Gudmundus Petri. Died in Sjösås (G). Kyrkoherde Sjösås 1547-1586.
     
 
   
 
     
 
   
 
m Ingrid Johansdotter. Died 1589 in Sjösås (G).      
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places