Born in Övertorneå (BD). [Pello]
Died in Övertorneå (BD). [Junosuando]
 

Biography

Noteringar k. 1685-1687. Nybyggare i Junosuando. Han var med om upptäckten av en järnmalmsfyndighet och åtnjöt liksom Lasu Lars Larsson skattefrihet. Var antagligen vuxen 1642, då hans far enligt mantalslängden detta år hade en vuxen son. Husbonde på Mukka gård i Junosuando 1665-85. Gift 1652/53 med Kerstin. (Erik Kuoksu) (Far: Mattila Jöns Andersson (Mukka Jöns Andersson). Antagligen av finsk börd. Husbonde på sedermera Mattila gård i Pello 1636-1643, nybyggare i Junosuando 1644-60. Skattefri och fri från knektutskrivning 1659. Gift 1:o med N.N., +1642/43, möjligen dotter till nämndemannen Anund Anundsson (Kyrö) i Pello. Gift 2:o 1643/44 med N.N, möjligen dotter till nybyggaren Erik Anundsson i Junosuando, vars nybygge han övertog. Erik Kuoksu) (Farfar: Anders Henriksson (Pello). Husbonde på sedermera Antti, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1583-1629. Gift före 1610 med N.N. Barn utan känd moder: Mukka Jöns Andersson Mattila Staffan Andersson f. i Pello. Bosatt i Pello 1626-27. Stamfar för de under tidigt 1700- tal utdöda släktgrenarna Antti, Viinikka och Välimaa i Pello. Erik Kuoksu) (Farfarsfar: Henrik Staffansson (Pello) Troligen död 1561/ 62. Husbonde på sedermera Olli, Antti, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1539-61. Omnämnd som birkarl 1559. Barn utan känd moder: Anders Henriksson (Pello) Jöns Henriksson (Pello) Husbonde på sedermera Olli gård i Pello 1543-1569. Omnämnd som birkarl 1559. Erik Henriksson (Pello) Omnämnd i Pello 1543-49, husbonde på sedermera Krok gård i Haaparanta, Suensaari, 1555-67. Staffan Henriksson (Pello) Husbonde på sedermera Antti, Viinikka och Välimaa gårdar i Pello 1565-1603. Erik Kuoksu)

Spouse(s) and children

Married

Kerstin . Died in Övertorneå (BD). [Junosuando]

Mats Olsson Mukka. Born 1660 in Pajala (BD).
Died 1741-01-22 in Pajala (BD). [Junosuando]

Olof Jönsson Mukka. Born in Övertorneå (BD). [Pello] Died in Övertorneå (BD). [Junosuando]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places