Bonde Landsköpman.
Born about 1540 in Nederluleå (BD). [Rutvik]
Died in Nederluleå (BD). [Rutvik]
 

Biography

Levde i Nr.1, Rutvik, Nederluleå (BD). I taxeringen för Älvsborgs lösen av år 1571 är han upptagen såsom den tredje i byn i fråga om förmögenhet: lösegendomen värderades till 905 marker 2 öre. Som jämförelse kan nämnas att 10 marker var värdet på en medelgod häst
(Se Nordberg s701). Anders Månssons sålunda taxerade egendom var mer än fem gånger så stor som medeltalet för Luleå socken, och denna socken var bland de främsta i landet (Nordberg a.a. s164f, samt bilaga 4). För Älvsborgs lösen utgav han 1/10 av detta värde (90 marker 4 1/2 öre). Den redovisade egendomen var följande: Silver:140 lod, penningar:100 marker,koppar:4 lb, mässing: 16 marker, Tenn: 2,5 lb, kor: 11 st, kvigor om 3 år: 3 st, kvigor om 2 år: 3 st, får: 15 st, getter: 3 st, svin: 1 st, hästar: 2 st för 26 marker.
År 1585 dömdes Anders Månsson till 20 markers böter för slagsmål med Henrik Ersson i Rutvik , som tillfogats blodsår i ansiktet och lyte.

Spouse(s) and children

Married in Nederluleå (BD)

Karin .

Måns Andersson. Borgare.
Born estimated 1580 in Nederluleå (BD). [Rutvik 6]
Died before 1660 in Nederluleå (BD).

Anders Månsson. Born about 1540 in Nederluleå (BD). [Rutvik] Died in Nederluleå (BD). [Rutvik] Bonde Landsköpman.
f Måns Olofsson. Born in Nederluleå (BD). Died 1561 in Nederluleå (BD). [Rutvik 6]      
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places