Godsägare Lagman.
Born 1320 in Skön (Y). [Birsta]
Died 1402 in Skön (Y). [Birsta]
 

Biography

Farteng var Lagman för Medelpad, samt Storuman, Källa: Nämns 1342 -1363 och står i Landsarkivet i Härnösand databas över Bureättlingar Källa: Enligt ett pergamentbrev som är svårtytt står 1402 som dödsår men eftersom " 14 2 = 1402 tredje siffran är nästan helt borta så är det bara ett antagande , och enligt brev 1327 står att Nils Fartensson. som var far till Lagfmannen Farteng Unge. Båda medeltida breven finns kvar på Riksarkivets medeltida avdelning, Källa: Dörren på den gamla medeltida kyrkan i skön lär härstammat från Byreholms Slott ( Reinhold Olsson ) Mest känd är dock en grå stenhäll som ända till dess den Gamla kyrkan revs låg emellan stenporten och kyrkogången, i den nya kyrkan lade man stenen på golvet framför altarringen. Vid restaurerungen 1902 flyttades stenen slutligen ut ur kyrkan, den beskrivs ha en fris runt sin ytterkant och cirklar, i alla fyra hörnen finns malteser kors, på stenen finns finns ett kors och i detta en vid cirkel där en vapensköld är avbildad. En vapensköld som man alltid kallat Bures Vapen. Det föreställer en krökt arm och ovanför den ett par korslagda bilor. Skön Socken anbragte den beskrivna vapenbilden som sitt Socken Sigill ( se Särbråbocken sidan 80 - 84 )

apensköld med Hjälm och böjd arm. Nämnd från 1342 till 1363: 1342 Underlagman 1342 Jordbytesbrev mellan Fartheign unge och hans hustru Ingeborg med Spielbude Spielbudesson 1347 Sigillvittne i Själevad, Åml 1354 Vidimation 1363 Förskälaman å jord i Hållnäs sn, Upl Farteng var Lagman för Medelpad, samt Storuman. Nämns 1342 -1363 och står i Landsarkivet i Härnösand databas över Bureättlingar. Enligt ett pergamentbrev som är svårtytt står 1402 som dödsår men eftersom " 14 2 = 1402 tredje siffran är nästan helt borta så är det bara ett antagande och enligt brev 1327 står att Nils Fartensson var far till Lagfmannen Farteng Unge. Båda medeltida breven finns kvar på Riksarkivets medeltida avdelning. Omnämns som lagman i Medelpad 1342 i Svea och Götha höfdingaminne. Nämnd senast 1363. Kallar sig i de gamla handlingarna för Fardens unge. På baksidan till en skifteshandling som han övervakat står: " Denne Fardens unge bodde i Skön i Medelpad, vilken har vunnit en slaktning mot de danske vid Danmarks kyrka i Uppland, varutav hon fick sitt namn, blev så där död." Denna anteckning verkar dock ha tillkommit senare. Fale skall enligt vissa uppgifter ha dött 1402. Dörren på den gamla medeltida kyrkan i skön lär härstammat från Byreholms Slott ( Reinhold Olsson ) Mest känd är dock en grå stenhäll som ända till dess den Gamla kyrkan revs låg emellan stenporten och kyrkogången, i den nya kyrkan lade man stenen på golvet framför altarringen. Vid restaurerungen 1902 flyttades stenen slutligen ut ur kyrkan, den beskrivs ha en fris runt sin ytterkant och cirklar, i alla fyra hörnen finns malteser kors, på stenen finns finns ett kors och i detta en vid cirkel där en vapensköld är avbildad. En vapensköld som man alltid kallat Bures Vapen. Det föreställer en krökt arm och ovanför den ett par korslagda bilor. Skön Socken anbragte den beskrivna vapenbilden som sitt Socken Sigill ( se Särbråbocken sidan 80 - 84 ) Barn: Fale Bure (1343 - 1363) Sigge Fahlesson Bure (1345 - ) Björn Fahlesson Bure (1347 - ) Herse Fahlesson Bure (1350 - 1387)

Spouse(s) and children

Married 1343 in Skön (Y)

Ingeborg . Born 1315 in Skön (Y).
Died in Skön (Y).

Herse Fahlesson Bure. Hövitsman.
Born between 1335 and 1350 in Skön (Y). [Birsta]
Died 1387 in Lövånger (AC).
Buried 1387 in Lövånger (AC).

Fale Bure. Born 1343 in Skön (Y). [Birsta]
Died 1363 in Skellefteå landsförs (AC).

Sigge Fahlesson Bure. Born 1345 in Skön (Y). [Birsta]
Died in Skön (Y). [Birsta]

Björn Falesson Bure. Born 1347 in Skön (Y). [Birsta]

Fale Farteng Unge Bure den yngre. Born 1320 in Skön (Y). [Birsta] Died 1402 in Skön (Y). [Birsta] Godsägare Lagman.
f Nikolaus (Nils) Fartheignsson Bure. Born 1285 in Skön (Y). [Birsta] Died 1352 in Skön (Y). [Birsta] Godsägare på Byrestad.
ff Fale Fartegn den äldre Bure. Born 1250 in Skön (Y). [Birsta] Died 1324 in Skön (Y). [Birsta] Landsdomare i Norrland, Landsdomare i Skön, Storman.
fff Herse Falesson Bure. Born 1180 in Skön (Y). [Birsta] Died after 1270 in Skön (Y). [Birsta] ffff Fale Bure "Hin unge". Born 1160 in Skön (Y). [Birsta] Died 1212 in Skön (Y). [Birsta] Viking.
 
   
 
fm X.    
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places