Born 1645 in Överkalix (BD). [Ängesån]
Died 1693 in Överkalix (BD). [Ängesån]
Buried 1693-06-11 in Överkalix (BD). [Ängesån]
 

Biography

"gick den ?? bårt i skogen och där sammastädh? wid pass 1/4 mil hemma ifrån blef död mycket hastigt då han efter 8 dagars förlåpp omsijder wardt igenfunnen och sedermera begrafwen d. 11 Junii på kyrkiogården. Hans ålder awr 48 åhr."

Spouse(s) and children

Married

Marta .

Staffan Larsson (Vettainen). Born 1666 in Överkalix (BD). [Ängesån 1]
Died 1756-03-21 in Överkalix (BD). [Ängesån 1]

Lars Pålsson (Vettainen). Born 1645 in Överkalix (BD). [Ängesån] Died 1693 in Överkalix (BD). [Ängesån] f Påhl Sigvardsson. Born about 1615 in Överkalix (BD). [Ängesån] Died in Överkalix (BD). Nybyggare.
     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places