Lagman i Medelpad 1342.
Born 1320 in Kopparbergs län. [Byristad]
Died in Skön (Y). [Byristad]
 

Biography

Omnämns som lagman i Medelpad 1342 i Svea och Götha höfdingaminne. Nämnd senast 1363. Kallar sig i de gamla handlingarna för Fardens unge.
På baksidan till en skifteshandling som han övervakat står: " Denne Fardens unge bodde i Skön i Medelpad, vilken har vunnit en slaktning mot de danske vid Danmarks kyrka i Uppland, varutav hon fick sitt namn, blev så där död." Denna anteckning verkar dock ha tillkommit senare. Fale skall enligt vissa uppgifter ha dött 1402.

Version 2:Han ägde sin fädernegård i byrestad, levde 1190 uti konung Knut Erikssons tid efter vilken död han vistades hos d söner rymde Fale Bure med Konung Knuts Yngste son Erik hem till sin faders gård "Byrestad" och fördolde honom där började "mannas" , då drog Fale in uti Norge och skaffade homon hjälp till att fodra sitt fädernes

Spouse(s) and children

Married 1343 in Skön (Y)

Ingeborg . Born 1325 in Skön (Y).

Herse Falesson Bure. Hövitsman i Norrland.
Born 1350 in Skön (Y). [Birsta]
Died 1387 in Bureå (AC).
Buried in Lövånger (AC).

Fale (Farteng Unge) Bure hin Unge. Born 1320 in Kopparbergs län. [Byristad] Died in Skön (Y). [Byristad] Lagman i Medelpad 1342.
f Nikolaus Farthiengsson. Born 1270 in Skön (Y). [Birsta] Died 1352 in Skön (Y). [Birsta] ff Fale Fartegn den äldre Bure. Born 1250 in Skön (Y). [Birsta] Died 1324 in Skön (Y). [Birsta] Landsdomare i Norrland, Landsdomare i Skön, Storman.
fff Herse Falesson Bure. Born 1180 in Skön (Y). [Birsta] Died after 1270 in Skön (Y). [Birsta] ffff Fale Bure "Hin unge". Born 1160 in Skön (Y). [Birsta] Died 1212 in Skön (Y). [Birsta] Viking.
 
   
 
fm X.    
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places