Trumslagare/korpral.
Born about 1640 in Överkalix (BD).
Died 1710 in Överkalix (BD). [Nybyn]
 

Biography

"Såsom ännu intet inventarirum och arfskifte blifwit wärkställt. ...äfwen afledne Mårten Axelsson uti Nybyn som år 1710 och des hustru Anna Olofsdotter som år 1723 berättades hafva med döden afgått."

Mårten Axelsson-Liten Nybyn Soldat Över Calix socken Mårten Axelsson-Liten Antagen 1660-?0-00 Avgått 1676-12-00 Till: 2:a Trumslagare. Mönstringsår m.m; Malmö 1667--1668. Christianstad 1669. Helsingborg 1671--1672. Stockholm 1673-01-13. Rödön o Jämtland 1676-02-12. Hemvist Nybyn 2:a Trumslagare Mårten Axelsson Antagen 1676-12-00 Från: Soldat. Avgått 1678-11-00 Till: 1:a Trumslagare. Mönstringsår m.m; Rödön o Jämtland 1676-02-12. Calix Kompani 1677. Calmar 1 sept 1677. Hans Simonsson Sturks tropp i Skåne 1678-04-18. Kvitterat 1677 års lön i Calix 1678-04-02; hans hustru Anna Olofsdotter. Hemvist Nybyn o Över Calix 1:a Trumslagare Mårten Axelsson Antagen 1678-00-00 Från: 2:a Trumslagare. Avgått 1683-06-26 Till: Corpral. Mönstringsår m.m; Ystad 1679. Niuter boskapspeng 1679--1680--1681. Hemvist Nybyn o Över Calix Ej placerade o avgågna före 1695 vid Calix Kompani Corpral Mårten AxelssonAntagen 1683-06-26 Från: 1:a Trumslagare. Avgått 1689-02-07 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Calix 1683. Erhållit underhåll från Vadstena krigsmanshus, och undertecknat Stockholm 1692-10-20 Johan Hoghusen."... som i 29 års tid tient under Militien och derutinnan worden Brächlig ... att istället för tre tunnor spannmåhl sex daler 24 öre silfvermynt, efter cronovärdering å 9 daler silfvermynt tunnan åhrligen mot quittence sampt kyrkoherdens i hvilkens församling denna corpral Boendes är Attest att han lefver och sina salighets medel brukar tillställa och lefverera..." Kvitterar 1698 års sex daler 24 öre silfvermynt i Luleå 1699-02-28; han själv. Hemvist Nybyn o Över Calix Rotehemman och Rotehållare 1695 Över Calix socken Rote 4 Nybyn :4 unge Nils Larsson, :5 Nils Persson, :6 Mårten Axelsson.

Spouse(s) and children

Married about 1678

Anna Olofsdotter. Born 1656.
Died 1723-09-23 in Överkalix (BD). [Nybyn]

Axel Mårtensson. Nämndeman, fjärdingsman.
Born 1680 in Överkalix (BD). [Nybyn]
Died 1752-09-17 in Överkalix (BD).

Mårten Axelsson Liten. Born about 1640 in Överkalix (BD). Died 1710 in Överkalix (BD). [Nybyn] Trumslagare/korpral.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places