Ansedel Gudmund Larsson

1585-1630

Född 1585 i Algutsboda (H).
Död 1630 i Algutsboda (H) 1 .
Gudmund Larsson
Född 1585 i Algutsboda (H).
Död 1630 i Algutsboda (H) 1 .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1585 i Algutsboda (H).
Död 1630 i Algutsboda (H) 1 .
Anno 1626, den 15 Decembris stodh fierdinghztingh i Maskummebergh med Algußboo sochen Sammadagh kom för retta hederligh högLärdh man, Mester Nills i Algußboda, talandes till Lendzmannen Gudmundh Larßonn i Krÿßeboda, om ett quinfolck, der en tidh tient hafuer Gunnill Nillßaßdotter b:d barnfödh i albo herret, i Slättsöö Sochn, huilchett quinfolck, war i rychte kommett, att dett skulle hafua warit hafuandes och skildz widh barn, och Lendzmannen skulle der om hafua wedskaph, icke deß till mindre gijck Ländzmannen till mester Nills och för skaffade quinfolckett pas, der medh hon kan af wägen antingen till SLättsöö sochn, eller annorstedes.
Bleff afsagdt att dett skall skrifues effter quinfockett etc.
NAD: SE/VALA/01597
(hemsida Martin Brandt)
Omnämnd första gången 1603 i Krysseboda.
Källa: Landskapshandlingar, Landskapshandlingar
Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1603: 11 (1603), bildid: A0047903_00173

Relationer och barn

Gift.
Ingeborg Johansdotter. uparrow.png Född 1590.
Död i Algutsboda (H) 1 .
Johan Gudmundsson. rightarrow.png Född i Algutsboda (H) 1 .
Död 1683 i Algutsboda (H) 1 .
Källor
  1. Krysseboda

If you have any questions or something to tell me please email to: info@sunebring.com (Richard Sunebring) The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2022-12-31 av info@sunebring.com med hjälp av Disgen version 2023.